Bohuslän blir nu än mer hållbart när privata medel går in och stödjer föreningar i sitt utvecklingsarbete med stöd av FN:s globala mål. Ett hållbart Bohuslän är ett samarbete mellan Arwidssonstiftelsen, Thordénstiftelsen, Sparbanken Tanum, Orust Sparbank och Tjörns Sparbank. Detta är första året som ett Hållbart Bohuslän delar ut stöd inom områden som hållbar matproduktion, vattenfrågor och social inkludering.

Genom att näringsliv, stiftelser och föreningar går samman med lokala initiativ kan vi skapa skillnad lokalt. Vi ser i stiftelsen fram mot att samarbeta med föreningslivet i Bohuslän för att miljöerna ska vara lika välkomnande och hållbara också för framtida generationer.

För mer information om vilka föreningar som fått stöd eller om initiativet Hållbart Bohuslän kontakta: Louise Staxäng Torbäck, projektledare:  info@hallbartbohuslan.se, 0707518447