City editing

Arwidsson Talks 2020: City Editing

Staden som somnar om kvällen är en annan än den som vaknar på morgonen. Något har byggts och något har rivits. Någon har fötts och någon har dött. Förändringen pågår oavbrutet och det som en gång fanns ska aldrig komma tillbaka.
/ur ”I en förvandlad stad” av Per-Anders Fogelström

Vi bjuder in till en heldagskonferens där gestaltade uttryck och muntliga presentationer ger nya perspektiv på hur stadsplanering kan skapa rum för oss människor, våra bilder och berättelser. City Editing belyser stadsplaneringens roll för tillgång till och upplevelse av film, konst och kultur – i och mellan husen, i parker, på torg, bibliotek och husväggar längs gatorna vi går på.

City Editing är en heldagskonferens om hur vi skapar plats(er) för kultur, film och konst i den allt tätare staden; om hur vi utvecklar nya offentliga rum för framtidens kulturupplevelser och hur nyttjar vi bättre de som redan finns; om oss som bor lever där och våra bilder och berättelser.

City Editing är en samproduktion mellan Smart Kreativ Stad och Arwidsson Talks där vi korskopplar våra intresseområden och skapar en konferens som belyser kraften i samspelet mellan stadsplanering, arkitektur, film, konst och kultur. Presentationer, samtal och gestaltade uttryck blandas. Välkommen till en dag fylld av nya perspektiv, möten och upplevelser.

Konferensen vänder sig till forskare, stadsplanerare, arkitekter, byggherrar, fastighetsbolag, filmare, konstnärer, tjänstemän, beslutsfattare och politiker.

Konferensen markerar slutpunkten på Smart Kreativ Stad, ett femårigt EU-projekt med fokus på rörlig bild, digital media, innovation och stadsutveckling i Stockholms-regionen. Projektet drivs av Film Capital Stockholm som är huvudstadsregionens filmfond – en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och rörlig bild.

Boka dina biljetter här

Några av talarna:

Brooklyn Bridge Park är New Yorks nya stadspark, 34 hektar med plats för rekreation, fysisk aktivitet och kulturupplevelser. Ansvarig landskapsarkitekt Michael van Valkenburgh, som har arbetat med parken i två decennier, berättar om parkens syfte, innehåll och designprocessen. En presentation om värdeskapande stadsutveckling med fokus på hälsa och välbefinnande.

Förra året öppnade det omtalade centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. Samuli Woolston från ALA Architects som ritat biblioteket presenterar projektet som gett invånarna en ny mötesplats för berättelser och eget skapande för en ökad livskvalitet i staden. 

Tid & plats: Färgfabriken 22 april kl. 09.00-17.00