fysiskt aktiv ungdom

Andelen ungdomar som är fysiskt aktiva är mindre i Sverige än i de flesta andra EU-länder.

Fokuserar på det friska

Friskis & Svettis grundaren Johan Holmsäter har nyligen börjat sitt regeringsuppdrag som nationell samordnare för att främja fysisk aktivitet. Arwidssonstiftelsen har fått möjlighet att träffa honom och prata stadsplanering med fokus på folkhälsa. Här berättar Johan om hur han ser på sitt uppdrag och vad jämlik hälsa är för honom.

regeringsuppdrag fysisk aktivitet

Johan Holmsäter och Veronica Hejdelind.

Utgångspunkten i det direktivet är att vi i Sverige rör oss alldeles för lite och att det påverkar vår fysiska och mentala hälsa negativt. I uppdraget ligger att sprida kunskap, mobilisera och engagera för att vända trenden. Med sin bakgrund som Sveriges stora träningsinspiratör genom Friskis och Svettis passar uppdraget som svettig hand i boxningshandsken.

Vad tänker du är det viktigaste med uppdraget?

– Sverige måste flytta fokus från det sjuka till det friska, det är mitt långsiktiga mål personligen oavsett det här direktivet. Det är en fråga om ett helt annat förhållningssätt. Vi, som samhälle,  måste börja beakta de existentiella värdena, och inte bara fokusera på instrumentell tillväxt. Sen får vi se vad jag åstadkomma på de knappa tre år, som jag har på mig. Det är som med elefanten, man kan inte sluka den i en tugga utan får ta en liten bit i taget.

Vad är jämlik hälsa för dig?

– Alla människors rätt och möjlighet att få välja sin egen väg till hälsa och välbefinnande. Rätten att få det gemensamma stödet att komma dit men också våra skyldigheter. De som har svaga resurser på grund av sjukdomar som MS, ALS, Parkinson eller något annat, om de ska få adekvat vård måste vi andra se till att ta hand om vår hälsa. Den större delen av de som söker vård har livsstilssjukdomar som metabola syndrom. Vi reflekterar inte tillräckligt och tar inte ansvar för vår egen hälsa.

Vad är första steget i uppdraget?

– Det är att se var vi står och var alla resurser runt omkring finns. Jag försöker plocka upp alla olika trådar och skapa mig en bild av var man ska börja trassla ut i det här. Vi börjar med enkla saker som en webb där vi kan samla alla goda idéer och dela dem på ett bra sätt. Till hösten hoppas jag starta en podcast där jag intervjuar spännande personer om deras tankar kring det här, och så kommer jag att resa runt mycket i landet.