Pressmeddelande 2022-12-15

Vi välkomnar Anna König Jerlmyr och Jonas Dahlberg som nya ledamöter i Arwidssonstiftelsens styrelse

Nu förstärker vi vår styrelse med nya kompetenser och erfarenheter. Varmt välkomna tidigare finansborgarrådet Anna König Jerlmyr och Jonas Dahlberg, konstnär och professor på Kungliga konsthögskolan i Stockholm!

Anna König Jerlmyr är en erfaren ledare med både nationella och internationella nätverk och kontakter. Hon har lång erfarenhet av offentlig förvaltning och styrning, senast som finansborgarråd (M) i Stockholm 2018–2022, och drivs av att göra skillnad, gärna i gränslandet mellan det offentliga, privata och akademiska.

Anna König Jerlmyr har i dag uppdrag bland annat i styrelsen för tankesmedjan Friends of Europe, som styrelseledamot i World Economic Forum – framtidens städer, och sitter sedan 2016 i styrelsen för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Jonas Dahlberg är konstnär och professor vid institutionen för forskning och vidareutbildning inom konst och arkitektur vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han är känd för sina vinnande förslag till minnesmärken för att hedra offren för terrorattackerna i Oslo och Utøya den 22 juli 2011. Han är också känd för den pågående serien videoverk som utgör hans grundforskning i platsanalys och platsens politik.

Dahlberg har grundat studion Of Public Interest (OPI), som är en plattform för att utveckla konst och arkitektur, eller något däremellan, som strävar efter att vara en aktiv del i att forma våra gemensamma rum och byggda miljöer. På Kungliga Konsthögskolan leder Jonas Dahlberg OPI Lab, en internationell hub och laboratorium för konstnärligt och arkitektoniskt praktikbaserat tänkande och görande.

Styrelsen för Birthe och Per Arwidssons stiftelse består dessutom av: Per Arwidsson (ordförande), Birthe Arwidsson, Carl Lindgren, Martin Rörby, Philip von Segebaden och Peter Zonabend.