Arwidsson Mail maj 2020

I det här nyhetsbrevet tittar vi på social hållbarhet och det ökade intresset för investeringar med socialt fokus. Malmö stad har inlett arbetet med att sätta upp kriterier för de första sociala obligationerna och Stadsbyggnadskontoret i Stockholm samarbetar med forskare på KTH för att förbättra analysverktygen och få bättre träffsäkerhet på investeringarna.

sociala obligationer

Intresset börjar ökar för sociala obligationer, framförallt från institutionella investerare som pensionsbolag. Foto: Gettyimages.

Investering för social hållbarhet

Sverige ligger i framkant när det gäller gröna obligationer men hopplöst efter när det gäller sociala obligationer. Men vad är egentligen sociala obligationer och vad kan de göra för nytta? Med mer utveckling skulle de kunna bli ett tungt instrument för att finansiera investeringar i sociala frågor, visar ekonomiforskaren Sophie Nachemson Ekvall i en rapport. Läs mer

Malmö testar ny modell

Efter framgångarna med sina gröna obligationer börjar nu stadskontoret i Malmö jobba fram sin första sociala obligation. Finanschef Claes Ramel leder arbetet. Läs mer

Sociala analysverktyg

Ann Legeby håller just på att avsluta första delen av ett arbete som KTH gjort tillsammans med Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. De undersöker vad olika stadsbyggnadsinvesteringar får för konsekvenser med särskilt fokus på sociala aspekter. Läs mer

Fokuserar på det friska

Friskis & Svettis grundaren Johan Holmsäter har nyligen börjat sitt regeringsuppdrag som nationell samordnare för att främja fysisk aktivitet. Här berättar Johan om hur han ser på sitt uppdrag och vad jämlik hälsa är för honom. Läs mer

Arwidsson Reads: The value of everything

Vi sammanfattar Mariana Mazzucatos bok The Value of Everthing. Making and taking in the global economy (2018) som vi läst vår nystartade bokklubb Arwidsson Reads. Läs med oss du också!
Läs vår recension

Tomrum för kreativitet

Andrea Zittels konstnärsskap utforskar tomrum och isolering – i magasinet Apartamentos serie om Corona-karantän pratar hon om vad vår besatthet av att fylla tomrummen har för baksidor. In our consumption-driven society, almost all voids are filled, blocking moments of greater clarity and creativity.” Läs artikeln här