Arwidsson Mail

Augusti 2021

Terminsstart, höst i luften, vissa av oss är äntligen tillbaka på kontoret och idéer och kreativitet flödar. Vi stannar kvar en stund vid barnens miljöer, vikten av lek och utrymme för lek och hur vi kan se till att barn och unga får tillgång till platser av god kvalitet, även i den täta staden.  

Vill du också prenumerera? Maila info@arwidssonstiftelsen.se

Väldigt få skolor byggda efter 1980

FORSKARLIV ”Att se hur ojämlikhet och orättvisor kan minska har drivit mig på olika sätt sedan jag började plugga till arkitekt”, säger Matilde Kautsky som är doktorand inom Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad. I sin forskning studerar hon skolgårdar i Stockholm, hur de förändrats över tid och vilka planeringsnormer som styrt. Läs mer

Lyssna på vår podcast!

KULTUR Specialavsnitt med amerikanske designern Cas Holman som blivit en stor inspirationskälla när det gäller synen på lek och miljöer för barn. I Netflix-serien ”Abstract: The Art of Design” delade Cas Holman med sig om sin designprocess och i Arwidsson Talk berättar hon om varför leken är livsviktig – för oss som människor och för samhället. Lyssna här!

Barn överbryggar alla förvaltningar

STADSPLANERING Lena Jungmark är nationell samordnare för barns och ungas utemiljöer på Tankesmedjan Movium vid SLU i Alnarp. Strax före sommaren släppte hon en bok som är en slags lägesbeskrivning av gestaltad livsmiljö för barn och unga i Sverige. Så hur ligger det till? Tar vi barnens behov på allvar när vi planerar stad? Läs mer

Bostadsbristens bostäder

ARKITEKTUR Secretarys mastodontarbete har blivit bok! Rekordåret 2017 – Secretary International djupanalyserar bygglovsplanritningar på 14 495 lägenheter i Stockholms-regionen. Här ser vi svart på vitt vad som verkligen byggs, bortom visioner och politik. En bok om bostadsbristens bostäder helt enkelt. Måste läsas! Köp boken här

Nationell möte 20 oktober

ARKITEKTUR Det Nationella mötet i Tillämpad Stadsbyggnad 2021 handlar om kommuners arbetssätt och metoder inom digitalisering och inom stadsrumsanalyser. Olika perspektiv kommer belysas, såväl från kommunal och statlig nivå samt från forskningen, bland annat med exempel från pågående projekt och strategiskt arbete i fyra kommuner som ligger i framkant. Boka in 20 oktober! Mer info och program kommer.

Ny verksamhetschef

AKTUELLT Hej! Jag heter Kris Johnson-Jones och är ny verksamhetschef för Arwidssonstiftelsen. Ta gärna kontakt med mig och stiftelsen  – till exempel på Linkedin. Läs mer om mig här.

Läslust

KULTUR Vad ska vi läsa i höst? Tipsa om era bästa böcker inom arkitektur och stadsplanering till vår bokcirkel Arwidsson Reads. #smartaretillsammans