Projekt

Birthe & Per Arwidssons stiftelse arbetar långsiktigt med att forma sin verksamhet med utgångspunkt i den övergripande visionen. Som ett led i detta har stiftelsen initierat flera projekt och påbörjat olika former av samarbeten.

Arwidssonprofessuren

Cykelövningsparken