Från Järvaveckan. Idrott och kultur bygger broar och skapar möten mellan människor från olika stadsdelar, med olika socioekonomiska förutsättningar, som annars inte skulle ha ägt rum. Men hur kan vi planera våra idrotts- och kulturhallar ännu bättre så vi får människor att även stanna kvar ett tag och engagera sig mer? Arwidssonstiftelsen presenterade en ny rapport ”Idrott och kultur som sociala mötesplatser” under Järvaveckan samt anordnade seminarium från Järvaveckans huvudscen.