Simhallen Pingvinen i Varberg öppnar i september 2021.

Storsatsning i Varberg

Varbergs nya simhall Pingvinen ska öppna i september 2021 och ersätter det tidigare Håstensbadet, som byggdes på 1980-talet. Lena Språng (C) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Varberg förklarar hur tankarna gick när kommunen bestämde sig för att satsa på en ny stor simanläggning.

Text: Kris Johnson-Jones

– Vi visste att Håstens simhall hade problem med konstruktionen, och hade behov av en större renovering. Där fanns dessutom bara en 25-meters bassäng och vi har en väldigt aktiv simförening som naturligtvis önskar sig en större bassäng, säger Lena Språng.

–  Det var ganska mycket diskussioner om hur mycket man behöver bygga, men vi landade i att när vi ändå bygger så gör vi en satsning och har ett långsiktigt perspektiv. Vi är en av de kommuner som har en växande befolkning med stor inflyttning.

– När beslutet togs så ville vi ha alla de här funktionerna med en 50 meters bassäng som man kan dela av, en undervisningsbassäng som är bra för simskola men också för funktionsnedsatta och sedan blev det även en aktivitetsbassäng för lek.

Lena Språng.

Den nya simhallen ligger på samma plats som den gamla och byggs nu ihop med ishallen och de båda anläggningarna får en gemensam entré.

Varberg är med sitt havsläge en riktig badkommun, med flera havsbad, kallbadhus och den stora utomhusanläggningen Simstadion intill Varbergs fästning, även den med 50-meters pool, undervisningsbassänger och hopptorn. Hur ska de olika anläggningarna förhålla sig till varandra?

– Simstadion är mer av en kulturinstitution och är väldigt populär på sommaren, med sitt tempererade havsvatten och en aktiv simskola. Många gånger är det högt tryck där och vi tänker att den inte räcker för att täcka alla behov. Även för dem som vill motionssimma så är nog en 50 meters bassäng inomhus bättre.

Simstadion i Varberg, byggd på 1930-talet.

När kommunen själv haft driften har säsongskortet gällt på alla anläggningarna men det blir annorlunda när en privat entreprenör ska sköta driften av simhallen Pingvinen. Det finns ytterligare en simhall i kommunen den är byggd på 1970-talet och ligger i Veddige, ett mindre samhälle två mil nordost om Varberg.

– Där sker all simning och undervisning nu under byggnationen. Men den simhallen har också problem, det är en spricka i bassängbotten som är lagad tillfälligt. Först när den nya anläggningen är öppnad kan bassängen tömmas för att kunna göra en förstudie och se om man kan renovera eller om lokalen kan användas till något annat

Det är ju väldigt sällan en kommun bygger en simhall, 40 år sedan för er del i Varberg. Var hämtar man in den kunskap som behövs för att fatta bra beslut?

– Vi har gjort omvärldsbevakning, och tittat på liknande anläggningar runt om i Sverige. Bland annat byggde vår grannkommun Kungsbacka en ny simhall, de ligger ett år före oss i tid i sin planering så där har vi hämtat mycket inspiration.

Föreningen Varbergs sim har enligt verksamhetsansvarige Pierre J Hilbert 900 medlemmar. Men han menar att medlemsantalet gått ner det senaste året, både på grund av coronapandemin och för att Håstensbadet varit stängt, och räknar med att ligga på 1500–1700 medlemmar när det nya badet öppnar.

Budgeten för simhallen Pingvinen ligger i dag på 465 miljoner. Tidigare har kommunen själv stått för driften av simhallen men när den nya anläggningen öppnar ska Medley, som driftar 20 andra bad- och idrottsansläggningar runt om i Sverige, sköta driften. Hur kom ni fram till det beslutet?

– Från förstudien på den nya simanläggningen låg kostnaden lägre, men när vi kom in i projekteringsläget visade det sig att vi kommer att hamnar på en summa som är 100 miljoner mer än beräknat. Det betyder en ökad kostnad för driften på 9 miljoner per år, säger Lena Språng.

– Det var då frågan dök upp om att lägga ut driften på entreprenad. Vi har skött våra anläggningar bra tidigare men vi hade en utmaning med att driva den nya större anläggningen – vi kommer säkert att lära oss det här men det kommer att ta ett par år. Det krävs mer personal i den nya simhallen och ett annat arbetssätt, och Kungsbacka hade valt att ta en extern driftsoperatör. Vi gjorde därför en upphandling och Medley hade färdiga koncept, till exempel för caféverksamhet och bra aktiviteter som redan var upparbetade. Och det visade det sig att kommunen gör en besparing på cirka 3 miljoner med en extern driftoperatör.

Olof Johansson är enhetschef för badanläggningarna i Varberg och har arbetat i flera år med rapporter och förstudier till den nya simhallen. Bland annat har han varit med och tagit fram underlag till vad kommunen kan tjäna på att lägga verksamhetsdriften på Medley. Den tekniska driften stannar alltså kvar i kommunen och serviceförvaltningen debiterar hyreskostnader på cirka 5,3 miljoner per år för skötsel och drift med mera. Dessutom kommer avskrivningar på 26,5 miljoner kronor per år.

– Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort beräkningar på vad det skulle det kosta om kommunen skulle fortsätta sköta verksamhetsdriften; vilka intäkter vi skulle få och vilka personalkostnader det skulle bli. Och sedan har vi räknat på vad skulle bli för skillnad om vi lägger ut driften. Vi har utgått från Kungsbacka och sedan beräknat fram ett marknadsvärde på våra anläggningar, säger Olof Johansson.

Olof Johansson.

Medley betalar då en summa till kommunen varje år och tar sedan alla intäkter från kommunens badanläggningar från entréer, caféverksamhet och gym. På detta beräknar Varbergs kommun att de sparar över 3 miljoner per år jämfört med att själva ansvara för driften. En del av vad Medley kommer att tjäna sina pengar på är gymmet, idag driver inte Varbergs kommun några gym utan har bestämt att inte konkurrera med privata gymaktörer.

– Medley jobbar bara med detta och de är jätteduktiga på att starta igång den här typen av verksamheter. De kan få vinst mycket fortare, för oss hade det kanske tagit 3-4 år att komma upp i samma vinst. De kan dra nytta av att de är en stor organisation.

– Som enhetschef för alla badanläggningar har min uppgift i projektet varit att ställa så mycket krav som möjligt så det blir enkelt och lättskött att driva badet. Att titta på hur flöden ska fungera och hur kunder ska röra sig, att det blir attraktivt och tillgänglighetsanpassat.

Det var först i slutet på 2019 man började titta på Kungsbackas beslut att lägga ut på extern drift och eftersom kommunen behöver göra stora besparingar ville man undersöka ifall Varberg skulle välja samma väg. I början av 2020 tog politikerna beslut om att göra en upphandling och i september blev det klart att Medley tar över.

All personal som vill går över till att jobba i Medleys verksamhet, men Olof Johansson själv har valt att inte följa med.

– Jag hade egentligen gärna varit med fram till invigningen – men jag tror verkligen att det här blir en jättebra lösning.