Arkitekten uppmärksammar Arwidssonprofessuren i Tillämpad Stadsbyggnad

Branschtidningen Arkitekten har intervjuat Karolina Keyzer, vår styrelseledamot, om stiftelsens donation till KTH och den ny pågående rekryteringen av Arwidssonprofessuren i Tillämpad Stadsbyggnad. Läs artikel här.