Ann Legeby blir första Arwidsson professorn i Tillämpad stadsbyggnad vid KTH

Ann Legeby, verksam forskare vid KTH, har anställts som professor i det för KTH nya ämnet Tillämpad stadsbyggnad. Läs mer om tillsättningen under fliken Arwidssonprofessuren.