Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad – annonsen ligger ute!

Nu ligger annonsen för Arwidsson professuren i Tillämpad Stadsbyggnad ute på KTH:s hemsida. Hjälp oss gärna att sprida den till behöriga sökanden. Länk till annonsen: https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb/what:job/jobID:149832/where:4/