Nationellt möte oktober 2019 på KTH arkitekturskolan.

Den årliga konferensen Nationellt möte för tillämpad stadsbyggnad ger möjlighet till fysiska möten och fördjupad diskussion. När konferensen arrangerades första gången i oktober 2019 blev det tydligt vilket enormt sug det finns efter mer kunskap kring samverkansmöjligheter mellan forskning och praktik.

Målgrupperna som omfattas är tjänstemän inom planering och stadsbyggnad och företag i samhällsbyggnadssektorn som arbetar forskningsnära. Och på den andra sidan akademin med forskare och forskarstudenter som söker praktiknära samarbeten.

Vid den årliga konferensen Nationellt mötet för tillämpad stadsbyggnad presenteras nya resultat och insikter, det kan handla om arbetsmetoder, verktyg och modeller eller verkningsfulla exempel. Såväl forskare som praktiker deltar och de fysiska mötena ger nya insikter och ökad växelverkan mellan praktiker och akademi.

Läs hela programmet för 2019