Arwidssonstiftelsen arrangerar panel på stora scenen under Järvaveckan

Arwidssonstiftelsen är stolta över att presentera ny färsk data från arkitektkontoret Spacescape. Vi kommer att visa hur människor rör sig mellan Järva och andra delar av Stockholm, och hur vi kan skapa miljöer som lockar besökare från hela staden till Järva genom idrott och kultur. Dessutom undersöker vi hur vi kan få dem att stanna kvar och engagera sig mer aktivt. Idrottens och kulturens kraft som brobyggare är välkänt, men nu har vi konkret data som visar hur boende i andra stadsdelar använder Järvas idrottsanläggningar och kulturella utbud.

Vi kommer att utforska framgångsrika exempel och viktiga överväganden när det gäller planering av nya anläggningar och satsningar. Generation Pep och Kista Sport Club KFUM kommer också att dela insikter om hur barn i familjer med låg inkomst har begränsade möjligheter att delta i idrottsaktiviteter, och vi kommer att diskutera strategier för att locka fler barn i området till idrott och skapa mötesplatser för dem att interagera med barn från andra delar av staden.

På scenen har vi framstående deltagare som Finansborgarrådet Karin Wanngård, Carolina Klüft från Generation Pep, Alexander Ståhle, stadsforskare och VD på Spacescape, Sonja Dousa, verksamhetsansvarig för Kista Sports Club KFUM, Peter Zonabend, VD på Arwidsro, samt Anna König Jerlmyr – VD för Arwidssonstiftelsen. Det kommer att vara en engagerande och inspirerande diskussion om hur idrott och kultur kan fungera som starka integrationsverktyg i Järva och hela Stockholm.

För mer information läs mer här