Moderator Veronica Hejdelind. Arwidssonstiftelsen, öppnar konferensen

Konferensen Får barnen plats i framtidens städer? som Arwidssonstiftelsen arrangerade tillsammans med ArkDes, Boverket, Folkhälsomyndigheten, tankesmedjan MOVIUM vid SLU och nätverket BUMS ägde rum i ett fullsatt Auditorium på ArkDes/Moderna museet den 22 mars.

Heldagskonferensen streamades och finns att se i efterhand via ArkDes Facebook-sida.

Ni kan även ta del av Anton Karis reportage med Emelie Brunge och Catharina Nolin som sändes den 20 mars i programmet Studio 1. Riksarkitekten skrev även en debattartikel SvD på ämnet som ni kan läsa här. 

 

Elin Olsson, statssekreterare med särskilt ansvar för stadsmiljö och stadsutveckling hos finans- och bostadsminister Per Bolund

 

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Sthlms universitet.

Dagen inleddes med ett öppningsanförande från arrangörerna, som följdes av Elin Olsson, statssekreterare hos finans- och bostadsminister Per Bolund. Professor Catharina Nolin, pratade om Sveriges stolta historia när det gäller att planera bostadsområden och stad utifrån barnens behov och förutsättningar följde. Landskapsarkitekt Emelie Brunges vassa och träffande föreläsning Tätt och komplett – att bygga stad för alla dess invånare fick många att tänka till och reagera vilken märktes inte minst på Twitter under #barniframtidensstader

Landskapsarkitekt Emelie Brunge, Nyréns.

 

Kenneth Ljung berättar om vad som händer när Barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020.

Efter lunchpausen fokuserade vi på konsekvenser på folkhälsa när barn blir allt mer stillasittande. Dr Dean Kriellaars från Kanda presenterade konceptet physical litteracy, professor emeritus Charli Eriksson berättade om staden som jordmån för folkhälsa, och Skolverkets Sabina Vesterlund talade om regeringsuppdraget att redovisa hur man kan få mer rörelse i skolan har fallit ut.

Annemieke Fontein, ansvarig landskapsarkitekt i staden Rotterdam berättade om deras arbete för en barnvänligare stad.

Dagens avslutades med Annemieke Fontein som redogjorde för staden Rotterdams strategi Building blocks for a Child friendly City ger grönare och större skolgårdar och utomhusmiljöer bl.a.

Lotta Wersäll, Lanskapslager berättade om hur en bra skolgård uppmuntrar till rörelse.

Alla föreläsare fick en boken Gropen av Emma AdBåge i present. Innan den avslutande panelen ledde moderator Veronica Hejdelind ett samtal med Emma om hennes bok, som vann Augustpriset 2018 och som enligt journalisten Dan Hallemar ”kan föda en hel generation reclaim-the-city-aktivister.

Emma AdBåge berättar om sin bok Gropen!

Avslutande paneldiskussion.

Intresset för konferensen pekar på ett behov att diskutera hur vi hanterar barnens behov av lek, rörelse, ren luft och deras rätt att rör sig fritt och tryggt i sin närmiljö när vi bygger och planerar städer och bostadsområden – eller kort sagt; får barnen plats i framtidens städer?

 

Tack alla som kom. Hoppas att diskussionen fortsätter!