MER ÄN BARA ÖVERLEVNAD

Text: Kris Johnson-Jones 

Mariia Smoliakova och Lamia Ahmed är båda arkitekter och avslutade nyligen masterprogrammet i hållbar samhällsplanering och stadsutformning vid KTH. I sitt gemensamma examensprojekt möttes de i två skilda idéer som visade sig ge ett unikt resultat.

Från början var det en ganska lång process, berättar Mariia Smoliakova, Lamia Ahmed som själv är från Bangladesh ville arbeta med de rohingyer som lever som flyktingar i Bangladesh och Mariia Smoliakova visste att hon ville undersöka co-creation.

– Vi bestämde oss för att detta skulle kunna gå att kombinera på ett intressant sätt och började undersöka flyktingläger på en ö i Bengaliska viken. Tyvärr kunde vi inte besöka flyktinglägren själva, på grund av pandemin, men hade mycket kontakt med lokala stadsplanerare som jobbar med där just nu, och började vår undersökning, säger Mariia Smoliakova.

Hundratusentals rohingyer från Myanmar har flytt till Bangladesh och 100 000 av dem ska nu placeras på ön Bhashan Char tillsammans med en stor grupp av de två miljoner av landets interna klimatflyktingar som har behövt flytta från översvämningshotade delar av landet. Hur ska då dessa grupper kunna samexistera på bästa sätt – och framförallt få ett bra liv under tiden i lägret som kan bli en start på egen försörjning och utveckling.

Titeln ”Beyond survival” ringar in målsättningen och inspiration till projektet har Mariia Smoliakova och Lamia Ahmed bland annat hämtat från FN projekt i Tanzania, från instagram-konton där rohingyer delar med sig av sina kulturtraditioner och lokala traditioner och byggmetoder i regionen runt Bhashan Char i Bangladesh.

Förutom att undersöka möjligheterna till att bygga upp försörjning och utbildning för flyktingarna på plats, undersöker projektet hur lägret som helhet skulle kunna flyttas och byggas upp på en ny plats när även Bhashan Char så småningom riskerar att ligga under vatten.

Har ni planerat något nästa steg för ert arbete?

– Vi vill försöka nå ut till stadsplanerare och arkitekter i Bangladesh för att se om vårt arbete kan vara användbart för dem, och det vi kommit fram till kan definitivt användas även på andra platser i världen som hotas av översvämningar och stigande havsnivåer, säger Mariia Smoliakova.

Mariia Smoliakova och Lamia Ahmed.

Examensarbete: Beyond survival: Building resilient communities through co-creation for the Rohingya refugees in Bangladesh

Handledare: Alejandra Navarrete Llopis

Utbildning: Masterprogrammet i hållbar samhällsplanering och stadsutformning (Sustainable Urban Planning and Design)

Juryns motivering: ”Resultatet är briljant och har stor giltighet inom stadsbyggnadsfältet”