Birthe & Per Arwidssons stiftelse i Almedalen

I samarbete med KTH bjuder Arwidssonstiftelsen in till ett samtal kring frågan:

Hur kan ny kunskap bidra till ökad kvalitet i pågående stadsomvandling? 

Med ökat bostadsbyggande tilltar behoven av offentliga rum, skolor, vård och infrastruktur. För att åstadkomma hållbara miljöer behövs innovativa processer och ny kunskap. Hur kan forskning kopplas till pågående samhällsbyggnadsprocesser? Hur kan ny kunskap återkopplas direkt i stadsomvandlingen Sigbritt Karlsson, rektor på KTH och Karolina Keyzer, VD och verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen samtalar om hur ny kunskap och aktuell forskning direkt kan påverka pågående stadsbyggnadsprocesser. Hur tillgängliggör vi ny kunskap i dagens gemensamma samhällsomvandling? I höst utlyser KTH Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad på ABE-skolan. Hur kan den bidra till att öka kvaliteten i stadsbyggandet?

Tisdagen 4 juli kl.16.15-17 i Arkitekturträdgården, Strandgatan 16, Visby. Efter samtalet bjuds ett mingel.

Mer information