rivningsmaterial

Det finns många olika typer av produkter på CC Builds marknadsplats men det som dominerar är tegel och undertaksplattor. Foto: Getty images

Fortfarande långt kvar till köp och sälj

Var befinner sig arbetet med cirkulärt byggande? Och vad kommer att hända härnäst? Vi tar tempen på den cirkulära omställningen med hjälp av Johanna Andersson på CCBuild och spanar in i planerna för 2022. 

Text: Kris Johnson-Jones

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Vinnovas program för utmaningsdriven innovation. Arbetet med CCBuild initierades 2015 i ett samverkansprojekt mellan IVL, Vasakronan, återbrukskonsulten Kompanjonen och Folksam. Syftet är att snabba upp byggbranschens omställning mot cirkulärt arbete genom att stötta med utbildning, nätverk och digitala tjänster.

– CCBuild startades som ett utvecklingsprojekt för att förstå varför det går så trögt för bygg- och fastighetsbranschen att komma i gång att jobba cirkulärt och vad som skulle behövas för att öka takten, säger Johanna Andersson är ansvarig för samverkansarenan på CC Build och samordnar nätverksträffar och arbetsgrupper.

– Det har hänt jättemycket det senaste året, inte bara inom CCBuild utan överhuvudtaget, branschen har verkligen vaknat upp, säger Johanna Andersson. Inom CCBuild har antalet samarbetspartner ökat från 30 till nästan 80, och ett viktigt startskott var ett välbesökt seminarium som vi ordnade i februari i år inom utvecklingsprojektet Återbruk Väst.

För att skiftet mot återbruk ska ske behöver hela värdekedjan vara med menar Johanna Andersson, och därför är samverkansarenan väldigt viktig.

– Vi har sett stor efterfrågan på att byta erfarenheter och få lov att diskutera sina utmaningar. Därför faciliterar vi arbetsgrupper inom till exempel cirkulära upphandlingskrav, klimatberäkning av återbruk och erfarenhetsutbyte mellan lokala nätverk; hur gör ni i Småland jämfört med i Göteborg eller Östergötland?

Det andra benet är de olika digitala stöden som CCBuild tagit fram, för att underlätta inventeringar, digitalisera de material som finns, synliggöra material genom CCBuilds marknadsplats och möjligheter att värdera återbruket med hjälp värdeanalysen som idag ger nyckeltal kopplat till klimat, resurser och ekonomi.

–  Det digitala stödet bytte skepnad i början av året med bättre användarvänlighet, och fortsätter att utvecklas i samarbete med användarna med en ny release varje fredag. Det kommande året kommer vi fortsätta att göra uppdatering och anpassning av de digitala stöden. Vi är noga med att påminna om att det är ett samverkansprojekt, även om vi på IVL leder arbetet är det tillsammans med alla deltagande parter, och det är deras input som påverkar vad resultatet blir.

– Produktbanken används för att inventera ombyggnadsprojekt, eller för att skapa sin egen digitala materialbank om man har ett lager med återbrukade produkter. Det funkar både för byggmaterial och för möbler och många använder det i ombyggnadsprojekt för att tydliggöra vad som kan återanvändas på en intern marknadsplats. En del vill även sälja eller skänka material på marknadsplatsen men de flesta har inte kommit så långt ännu. Det är en utmaning vi ser, för ska vi få till återbruk i en industriell skala måste arbetet med att sälja och köpa på en marknad komma i gång.

Vad står i vägen för det?

– Tid framförallt, att man ska ha tid att komma igång, men det beror även på upplevda hinder kring exempelvis det juridiska. Det handlar också om hur och om man ska kunna ge och få garantier och bedöma kvalitet.

– Det är väldigt få som är proffs på att köpa och sälja och vår marknadsplats är bara en förmedling, det skulle behövas mäklare som förmedlar produkter och hjälper till med garantier. Men vi tror framförallt att man måste börja med det interna arbetet först innan man går ut och köper och säljer externt.

Målet för CCBuild är att öka både det interna återbruket inom företag och handeln mellan olika parter.

– Vi vill se att nya aktörstyper dyker upp som underlättar och förmedlar, fastighetsägare kan och vill oftast inte göra det själva, utan vi vill inspirera befintliga aktörer att ta nya roller och utveckla värdekedjan. Det saknas fortfarande aktörer inom lagerhållning logistik, försäljning och renovering.

Fastighetsägarna och arkitekterna har börjat titta på mer cirkulära arbetssätt, men det behöver realiseras även på utförarsidan – hos bygg- och rivningsentreprenörer och materialproducenter. CCBuild vill inspirera hela värdekedjan att ta ansvar för mer cirkulära affärsmodeller och detta måste ske genom samverkan.

Vilka aktörer skulle kunna ta på sig en mäklarroll?

– Våra avfallsentreprenörer till exempel, de hämtar redan avfall från byggen och skulle kunna ta tag även i återbruk och de har logistikcenter och möjlighet till lagerhållning.

Varför gör de inte det redan?

– Det börjar finnas ett intresse men man har tidigare inte trott på att det skulle kunna vara lönsamt. Många kommuner vill vara med och driva det cirkulära byggandet framåt, men de har svårt att ta hela rollen så att det blir marknadsmässigt och i en industriell skala.

– Det finns konsulter och företag som specialiserat sig på återbruk och försöker ta helhetsgreppet, som både inventerar, tar hand om materialet och säljer det, säger Johanna Andersson, men vi ser att även de stora avfallsbolagen, bygg och rivningsentreprenörer, men också materialleverantörerna behöver utveckla sina affärsmodeller så att de kan hjälpa till stötta återbruk.

Från 2023 ska CCBuild stå på egna ben ekonomiskt. I arbetet för 2022 ingår att utvärdera hur utvecklingsprojektet ska kunna fungera i en löpande verksamhet

– Med 80 samarbetspartners finns det goda möjligheter att kunna arbeta vidare, men det beror förstås på vad våra samarbetspartners vill och hur de vill jobba med sin cirkulära utveckling framåt, säger Johanna Andersson.

Vill du veta mer om CC Build kan du anmäla dig till informationsmötet den 8 februari. Läs mer och anmäl dig här