Ansökan är öppen 1–3o november

Journalistpriset till Olle Bengtzons minne på 75 000 kr uppmärksammar en journalist, eller grupp som samarbetar journalistiskt, som i likhet med Olle Bengtzon beskrivit, granskat och ökat intresset hos allmänheten för samhällsbyggnad, bostadsfrågan i vid bemärkelse, stadsplanering och ekonomi kopplad till samhällsbyggnadsprojekt.

Olle Bengtzon var samhällsreporter på Expressen under 1970- och 80-talen och beskrev arkitektur och stadsutveckling på ett för allmänheten begripligt, engagerande och förtydligande sätt. Hans artiklar belyste stadsomvandling, bostadsbyggande och infrastrukturprojekt utifrån medborgarens perspektiv. Läs mer om priset och om tidigare vinnare här.