Arwidsson Talks är Arwidssonstiftelsens plattform för samtal, konferenser, debatter och seminarier. Arwidsson Talks vänder sig till stadsplanerare, fastighetsutvecklare, politiker, tjänstemän, arkitekter, designers och forskare i Sverige. Inför årets konferens lanserar vi en ny hemsida för Arwidsson Talks formgiven av designbyrån Parasol. 

Du hittar den på www.arwidssontralks.com