Får barnen plats i framtidens städer?

 

Arwidssonstiftelsen är initiativtagare och medarrangör till den nationella konferensen Får barnen plats i framtidens städer? – om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Konferensen tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Hur gör de i andra länder? Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?

Mer info och anmälan här. 

Foto: Johnér bildbyrå