Idrottshallen har sett i stort likadan ut sedan första hälften av 1900-talet.

Hall för ökad rörelseglädje

Gymnastikhall, sporthall, idrottshall oavsett vad man kallar den känner man igen sig – ribbstolar, lianer och ett virrvarr av olikfärgade linjer för diverse bollsporter på golvet finns alltid där. Byggnadstypen har sett i stort sett likadan ut sedan mitten av 1900-talet med ett ytmått på 20×40 m anpassad primärt för bollsport och med en standardutrustning som grundas i Ling-gymnastikens kroppsövningar. Att svensk idrottsrörelses fem största förbund i inomhusidrott nu ställt frågan om hur framtidens idrottshall bör se ut och fungera känns minst sagt relevant och angeläget. I samarbete med White arkitekter har förbunden tagit fram en rapport som pekar ut en möjlig väg.

Text: Veronica Hejdelind

Vi ringde en av initiativtagarna till rapporten, gymnastikförbundets anläggningsansvarige Daniel Glimvert, för att prata om framtidens idrottshall.

Varför driver ni den här frågan?

– Idrottsförbunden i Sverige bedriver ju mycket av sina verksamheter i dagens befintliga hallar, majoriteten av dem byggdes under andra hälften av 1900-talet och vi vet att renoveringsbehoven är stora. Våra verksamheter lider också av den brist på hallar som finns i Sveriges mer tätbebyggda områden. Samtidigt upplever vi att många av de nya hallar som faktiskt byggs återupprepar samma gamla mall för hur en idrottshall ska vara. Vi, inom idrottsförbunden, ser ett stort behov att utveckla idrottshallen så att den kan nyttjas bättre och av fler, vilket är huvudanledningen till att vi startade det här projektet.

–Föreningsidrotten i Sverige genomför nu ett stort förändringsarbete. Vi har antagit ett gemensamt handlingsprogram, Strategi 2025, där vi formulerat en vision om att vara en mer inkluderande rörelse med fokus på bred motionsidrott och livslång rörelseglädje. För att nå dit behöver vi lokaler som är bättre anpassade för den verksamhet som vi vill bedriva i nu och i framtiden.

Hur har arbetet med rapporten gått till?

– Vi tillsammans med handbolls-, innebandy-, volleyboll- och basketförbundet är initiativtagare och har arbetat som styrgrupp i projektet som har letts av White arkitekter. Till rapporten, som är mer av en koncepthandling, eller idébank, har vi hämtat kunskap från olika brukargrupper, experter och intressenter. Ett särskilt fokus har lagts på barn och unga som aktivt bidragit med sina erfarenheter, tankar och idéer.

Hur bör då framtidens idrottshall se ut?

Vi vill se en hall som används för träning inom respektive idrott och för skolornas undervisning i idrott och hälsa. Anläggningen ska även kunna användas till tävling på lägre nivåer inom varje idrott. Den moderna hallen är yteffektiv och rymmer så många aktiviteter och utövare som möjligt. Hela anläggningen ska uppmuntra till rörelseglädje, inte bara själv idrottsytan i hallen utan även i entrén och i korridorerna, med maximal användning av ytor och stor flexibilitet med fokus på multifunktioner. Det är viktigt att inse att en idrottshall också är en plats att umgås, mötas, hänga på inte minst för många barn och unga, det behöver man ha med sig när man designar nya hallar.

Vilken är målgruppen. Vilka vill ni ska läsa och använda den?

Rapporten vänder sig till dem som ska bygga eller renovera en idrottshall, de som är beställare – ofta en kommun, och de som ska rita och designa. Rapporten innehåller ett brett kunskapsunderlag, förslag och idéer på vad en modern hall bör innehålla och hur den kan användas av olika målgrupper under olika tider på dygnet. Även föreningar kan använda den som diskussionsunderlag.

Vad vill ni att rapporten ska resultera i?

– Att det byggs fler funktionella, effektiva hallar som är attraktiva för fler. Framtidens idrottshall kommer att kosta lite mer att bygga och underhålla men man kommer få mycket mer aktivitet och rörelse per kvadratmeter. Jag hoppas att politikerna förstår att det lönar sig att investera mer för ökade rörelseglädje och förbättrad folkhälsa. Sen hoppas vi så klart att rapporten blir ett användbart verktyg och att det finns kommuner som vill utveckla idéerna i rapporten till verklighet.

Rapporten Konceptprogram för framtidens idrottshall finns att ladda ned här

p.s. Många av de inspirerande bilderna i rapporten är hämtade från danska Lokal- og Anlaegs-fonden, som arbetar med att bygga kunskap och driva utveckling av lokaler och anläggningar. Fonden finansieras av pengar från danska spel. Deras rapporter är innehållsrika och läsvärda och projekten de stödjer driver utvecklingen av flera olika typer av samhällsfastigheter, med särskilt fokus på folkhälsa, i Danmark.