På Södra Larmgatan i Göteborg har precis gatumöbeln Street Moves flyttat in, en slags modul som snabbt kan förändra gatumiljön,  i syfte att testa hur vi kan använda våra gator annorlunda. Foto: Lundberg design.

Design för framtidens gator

En av gatumöblerna som designats för Stockholms stads Framtidsgator är Street moves, ett samarbetsprojekt mellan ArkDes och Vinnova. Det viktigaste med Street moves, menar projektledaren Daniel Byström, är sättet att tänka annorlunda kring vad en gata är och vem som äger gatan.

Text: Kris Johnson-Jones

– Street Moves har varit ett sätt att flytta ut en designprocess på gatan. Det vi satte ut var ju inte färdigt, utan designprocessen fortsätter med utvärderingar, studiebesök och utomhus-workshopar. Vi har kunnat bjuda in invånare och de som är intresserade av mobilitet för att se utmaningar och möjligheter och samtala om vad man kan vidareutveckla. Det handlar framförallt om att våga gå fram med något som inte är färdigt, att protoptypa och lära genom att göra, säger Daniel Byström.

– Vi ser en möjlig väg till systemförändring, med ett mycket större gemensamt ägande, vilket också påverkar hur vi förhåller oss till underhåll och skötsel av en gata. Tar man bort bilarna så behöver gatorna omvandlas – och det här är ett steg på vägen till en mer långsiktig transformering. Vi vill visa vad gatan skulle kunna vara eller bli.

Daniel Byström, ArkDes är projektledare för Street Moves.

Daniel Byström på ArkDes är projektledare för Street Moves.

I nästa steg vill man testa att koppla på fler funktioner till modulen, till exempel bilpoolslösningar och laddinfrastruktur för bilar och andra och elektriska färdmedel. Volvo M och Voi är två av företagen som varit med och i projektet. Ambitionen är att under 2021 kunna testa att ha laddstationer för bilar. Då handlar det om att elektrifiera byggsatserna. Det öppnar upp även för andra smarta funktioner, berättar Daniel Byström, till exempel att testa leveransboxar.

Arbetet med att ta fram prototypen började på Arkdes i slutet av april 2020, ett ganska snabbt projekt eftersom det skulle stå färdigt i mitten av september. Daniel Byström, som själv är designer, har jobbat nära Lundberg Design som har varit med och ritat Street moves, och en expertgrupp från Volvo M, Voi, Trafikkontoret Stockholms stad och Transportstyrelsen.

– Först gjorde vi en ganska omfattande studie av hur andra städer jobbar med mikromobilitet, till exempel San Fransisco, som sedan många år arbetat med så kallade parklets vilket vi tyckte var spännande och som vi skruvade vidare på. Vi ville göra mer av ett legosystem som går att anpassa för både parkeringsplatser och större ytor som torg. Och som kan fungera som ett steg på vägen för att göra en permanent förändring på gatan så småningom, säger Daniel Byström.

Det är egentligen bara två till tre parkeringsplatser som försvunnit på respektive gata, så det är inte direkt en radikal insats. Men hur har man reagerat på mottagarsidan? Trafikkontoret ser direkt nyttan, och har varit väldigt drivande berättar Daniel Byström.

– Det är alltid en het potatis när man arbetar i det allmänna rummet. Det skapar ofta diskussioner på politisk nivå, särskilt i mindre städer, där man ofta vill ha många centrala parkeringsplatser. Därför blir Street Moves intressant, för att vi inte gjort en helt permanent lösning, men man får ändå en förståelse för hur gatan skulle kunna bli om man byggde om.

Efter Göteborg och Helsingborg är det fler städer som står på kö för att testa Street moves, bland annat Umeå, Malmö, Västerås, Nyköping och Uppsala.

– Från Vinnovas sida har man en ambition att sprida Street moves över landet under flera år framöver, säger Daniel Byström.

Byggsatsen som Street moves består av. ”Hållbar utveckling vet ingen riktigt vad det är, säger Daniel Byström, enda sättet är att använda många olika discipliner och kunskaper och testa sig fram till vad det skulle kunna vara. Att ha en ambition och att vilja någonting och lösa de problem som finns, det är något som vi tycker är spännande. ”