Parkenheten i Örebro skulle vilja be om hjälp med era synpunkter och inspel till Vinnova-projektet ”Den lekfulla staden” där lekotoperna ingår. Vi tar därför tacksamt emot alla svar på frågorna nedan – korta eller långa svar – ni väljer!

  1. Vad tyckte du om konferensen Leken först?
  2. Vilket eller vilka inslag tycker du var mest intressanta eller givande?
  3. Vad saknade du, eller skulle du velat varit annorlunda?
  4. Vilken eller vilka frågor tycker du är de viktigaste utvecklingsfrågorna när det gäller barns utemiljöer?

Maila svaren till  info@arwidssonstiftelsen.se