Pressmeddelande 2018-02-26

INTERNATIONELLA AKTÖRER SAMLAS FÖR SAMTAL OM HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Den 18 april kommer bland andra Leilani Farha, FN:s rapportör för rätten till bostad, Jan Liesegang, grundare av Berlinbaserade arkitektbyrån Raumlabor och Martin Blake, drivande i Torontos omvandling av ett miljonprogramsområde, till Stockholm för att delta i Arwidsson Talks. En konferens där samtidens mest brännande stads- och samhällsutvecklingsfrågor står i fokus. Här bjuds deltagarna in till samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar våra livsmiljöer för att bidra till ett mer humant och hållbart samhälle.

Bostadsbrist, segregation och hållbar stadsplanering är några av utmaningarna som Sveriges samhällsbyggare och politiker brottas med dagligen och står i fokus för konferensen Arwidsson Talks. Här kommer innovativa tankar, konkreta projekt och forskning som ger ny kunskap och inspiration att varvas med samtal och diskussioner.

– Arwidsson Talks är en arena och kunskapsplattform som förenar yrkesverksamma inom stadsplanering, arkitektur, landskapsgestaltning men även konst, humaniora och forskning. Alla behövs för att bidra med sitt perspektiv, kompetens och erfarenhet när vi utvecklar nya stadsdelar och livsmiljöer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen.

Konferensen samlar internationellt intressanta namn inom stadsplanering och hållbar samhällsutveckling. Bland de medverkande återfinns Leilani Farha, FN:s rapportör för rätten till bostad. Där finns också fastighetsutvecklaren Martin Blake, en av de drivande i omvandlingen av Torontos miljonprogramsområde Regent Park. Jan Lisegang från Berlinbaserade arkitektkollektivet Raumblabor berättar om hur de utvecklat innovativa metoder för att inkludera medborgarna i stadsutvecklingsprojekt. Deltagarna bjuds även på en genomgång av Sofia Pörner, från innovations och designbyrån Fjord, om den digitala utvecklingens betydelse för boende, stadsbyggnad och folkhälsan.

– På Arwidsson Talks bjuder vi deltagarna på en mötesplats med inspiration och spännande samtal. Under dagen tar vi del av erfarenheter från framgångsrika projekt inom hållbar stadsutveckling där nytänkande, innovation och progressiva visioner haft stor betydelse i skapandet av kvalitativa livsmiljöer, säger Veronica Hejdelind, verksamhetschef vid Arwidssonstiftelsen och projektledare för Arwidsson Talks.

Arwidsson Talks vänder sig till stadsplanerare, fastighetsutvecklare, politiker, tjänstemän, arkitekter, designers och forskare i Sverige. Konferensen äger rum den 18 april 2018 mellan klockan 8.30 –17.00 på Moderna Museet i Stockholm. Mer information om talarna och programmet finns på https://arwidssontalks2018.eventbrite.com/

Veronica Hejdelind
Verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen
+46 72 711 20 45
veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se

Ladda ned i PDF-format

Arwidssonstiftelsen grundades 2014 av Birthe Hallin-Olsen och Per Arwidsson. Stiftelsen är en fristående organisation med uppgift att utveckla och stärka samarbetet mellan stadsbyggnad, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Arwidssonstiftelsen utvecklar och driver olika former av stadsutvecklingsprojekt med kommuner, näringsliv och civilsamhälle och skapar kunskapsplattform för samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar miljöerna vi lever och verkar i.

www.arwidssonstiftelsen.se