Pressmeddelande 2019-05-15

Arwidssonstiftelsen går in i samarbetet för ett hållbart kallbadhus i Östersund.

Nu står det klart att Arwidssonstiftelsen går in i ett samarbete med gruppen bakom Kallbadhus-satsningen i centrala Östersund. Satsning innebär i ett första steg konceptualiserande och projektformulering av visionen om att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart kallbadhus i centrala Östersund.

Sedan ett år tillbaka driver gruppen “Kallis i Öset” visionen om att skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart kallbadhus i centrala Östersund. Det är en helt medborgardriven process med utgångspunkt i att skapa välmående bland medborgarna genom att fungera som social mötesplats för samtal och möten över ålders-, köns-, kulturella och etniska gränser. Genom öppna “bastusessioner” har konceptet utvecklats och omfattat såväl diskussioner kring inkludering och jämställdhet till affärsmodeller och finansiering.

“Vi vill skapa en tillgänglig och flexibel plats där det finns utrymme för samskapande och sociala och kulturella utbyten” säger Anneli Kamb, en av eldsjälarna bakom det medborgardrivna initiativet och fortsätter “Platsen ska vara neutral, jämställd, fokuserad på samtal, tillgänglig och anpassad, ha stamgäster, avspänd stämning och framförallt upplevas som ett hem utanför hemmet.”

Arwidssonstiftelsen, grundad av fastighetsentreprenören Per Arwidsson och hans livskamrat Birthe, är en fristående organisation som driver innovativa stadsutvecklingsprojekt i samarbete med kommuner, näringsliv och civilsamhälle. De verkar för att öka samverkan mellan stadsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, konst och humaniora och de yrkesgrupper och branscher som bygger samhället. Arwidssonstiftelsen har nu valt att gå in som en aktiv partner i projektet. “Vi ser ett otroligt driv i Östersund. Här finns unika förutsättningar att utveckla nya former för samverkan, vilket vi tror är nödvändigt för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer i framtiden. Projektets höga ambitionsnivå kring hållbarhet och arkitektoniskt kvalitet och ligger också helt i linje med stiftelsen vision. I startfasen stödjer vi projektet med kompetens och expertis” säger Veronica Hejdelind, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen. “Med kallbadhus-projektet ser vi en möjlighet att skapa en modell för hur medborgardrivna projekt kan bli verklighet i en kommun, vilket är verkligt spännande.”

Ambitionerna för det nya kallbadhuset är höga. Arkitekturen och entreprenaden ska byggas cirkulär med återbrukat material i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom tittar gruppen på sociala hållbarhetsfrågor så som hur man kan inkludera kontorspersonal, med en önskan om att arbeta mer fysiskt, i byggprojektet. Affärsmodellen måste även vara hållbar och möjliggöra stor tillgänglighet för medborgarna. En annan aspekt av projektet utgår från att förbättra de strukturella processerna i samhället. “Vi är intresserade av att titta på vad byggandet av ett helt återbrukat kallbadhus innebär för våra samhällsprocesser. Om vi ska kunna ställa om samhället till att bli mer hållbart måste återbruk inom byggbranschen bli mer vedertaget som arbetsmodell. Arwidssonstiftelsen främjar alla de delar som vi vill fokusera på och det känns otroligt roligt och spännande att ha dem, med all sin kompetens inom området, som samarbetspartner!” säger Kamb.

Östersunds kommun har hittills varit välvilligt inställda till projektet. “Medborgardrivna projekt är otroligt viktiga. Mycket av utvecklingen i ett samhälle kommer från gräsrotsnivå och fler arenor för samtal och möten behövs! Vi ser också att vi kan ha nytta av att få ett utifrån-perspektiv på våra processer för att kunna förfina och förbättra dem.” säger Bosse Svensson, kommunalråd, Östersunds kommun. “Att Arwidssonstiftelsen går in är ett kvitto på att vi är på rätt väg.” säger Bosse.

Presskontakter:

Veronica Hejdelind, Verksamhetschef Arwidssonstiftelsen

veronica.hejdelind@arwidssonstiftelsen.se

072-711 20 45

 

Anneli Kamb, Kallbadhuset i Östersund

anneli.kamb@gmail.com

070-488 38 63

 

Ladda ned som PDF