Sweco har tillsammans med Skanska jobbat fram en av konceptförskolorna som nu finns på ramavtal.

Åre väljer konceptförskola

För att underlätta för kommunerna när ett stort antal nya förskolor behöver byggas beslutade SKL Kommentus att beställa typförskolor som kommunerna skulle kunna upphandla på ramavtal. Under våren valdes 15 konceptförskolor ut som nu kan avropas av kommunerna – och Åre är först ut att testa.

Text: Kris Johnson-Jones

Vad var målet för SKR med att initiera projektet med konceptförskolor?

– SKR vill på olika sätt bidra till sina medlemmar när behovet av nya förskolor är så stort, ett sätt är att via SKL Kommentus bidra med ramavtal som bland annat kommer att kunna snabba på processen, säger Rickard Andersson som varit projektledare för upphandlingen och jobbar på SKR-bolaget AffärsConcept, som erbjuder konsulttjänster inom offentlig upphandling. Sedan i våras finns ett antal lösningar på nyckelfärdiga förskolor med olika karaktär och fördelar som kommunerna kan avropa. De är indelade i fyra storlekar eller koncepttyper med flera leverantörer per koncepttyper och geografiskt område, formellt är det sexton antagna, vissa av leverantörerna jobbar bara regionalt.

Rickard Andersson.

Berätta om arbetsprocessen i projektet.

– Vi har tagit fram funktionsprogram och funktionskrav tillsammans med en projektgrupp med fackkonsulter, inklusive arkitekter. Referensgrupper med olika kommuner representerade har gett input och synpunkter. Vi har även haft en intressentgrupp som fått bidra, med representanter från bland annat lärarförbundet, kommunal, Sveriges arkitekter, Boverket och Skolverket. Alla har sedan fått se remissutgåvor av funktionsprogrammen. Underlaget gick även på remiss till leverantörsmarknaden som fick komma med sina synpunkter innan det slutliga underlaget presenterades.

Har ni gjort andra liknande arbeten?

– Det gjordes ett arbete med flerbostadshus som upphandlades på ett liknande sätt, men inom förskolor är detta första ramavtalet och det är nytt att det sker på nationell nivå.

Vad har varit extra intressant med projektet?

– Alla intressenter har lite olika önskemål och det är svårt att verkligen hitta en tillräckligt bra gemensam nivå. Vi har valt en lösning där det går att göra vissa ändringar och anpassa till sitt eget behov. Vi är väldigt positivt överraskade av hur många leverantörer som ville vara med, det är roligt att det har varit så stort intresse.

Vilken är den största vinsten för kommunerna? Vad sparar de, i tid och pengar, eller arbetsinsats?

– En stor vinst är att de här förskolorna redan är färdigprojekterade och man vet därför i ett tidigt skede vad man får, för vilken peng och med vilken leveranstid. Efter ett tag kommer förskolorna att finnas uppförda och då kan man även göra studiebesök och se hur de fungerar i praktiken. Kommunerna sparar tid för att projekteringsfasen kan gå snabbare, och de kan förhoppningsvis även spara pengar.

Har kommunerna nappat på de nya konceptförskolorna?

– Hittills har det bara skett två köp, av Åre kommun och Strängnäs kommun, men intresset har varit väldigt stort eftersom man har ett stort behov. Men sen vet vi att det är långa processer, inbromsningen på grund av Corona-pandemin under våren och sommaren kan också ha haft en viss påverkan.

Det är väldigt stora ekonomiska skillnader mellan kommunerna – påverkar det ifall man väljer konceptförskolorna eller inte?

– Vi hoppas och tror att det med den stora bredden både ska finnas förskolor som är lite enklare och billigare och de som passar kommuner som har möjlighet att investera lite mer – det är vår ambition. Vi tror särskilt att mindre kommuner som inte bygger så många förskolor kan ha större fördel av att använda ramavtalet, eftersom de är mycket i processen de slipper göra om de är ovana

Det är fokus på väldigt stora förskolor just nu – kommer det att fortsätta?

– Vi hade en referensgrupp med ett 25-tal kommuner och gjorde en bredare enkät, innan vi skulle gå igång. Då såg vi tydligt att trenden, även i små kommuner, är att man vill bygga större förskolor.

Vad vinner deltagarna (byggherrar och arkitekter) på att gå in? Det måste vara mycket jobb! 

– Vi är medvetna om att det är en stor insats i tid och kostnad, och vi hade kanske inte räknat med att intresset kunde vara så stort, det betyder också att flera anbudsgivare kanske inte kommer att få några uppdrag. Vi har inte ersatt någon för anbudsgivningen.

Är förskolorna rankade inbördes?

– Normalt är det fem förskolor antagna per koncepttyp – storlek och region – och där har vi utsett en som är den bästa. Kommunen ska tillämpa en entreprenad-nyckel och titta på vilken förskola som uppfyller de förutsättningar som man har för sitt unika behov. Det kan vara om förskolan passar på tomten, uppfyller detaljplanen, ligger inom budget eller har acceptabel leveranstid. Är det sedan flera alternativ kvar när man gått igenom sina parametrar, då ska man välja den av förskolorna som är kvar som är bäst enligt vår rangordning.

I Mörsil i Åre kommun är bygglovet precis klart och markarbetena för den nya förskolan börjar nu i september. Senast i oktober 2021 flyttar barnen in.

– Vi har nyttjat SKL Kommentus ramupphandlingar tidigare när vi byggt hyresrätter. Vi tycker att det är ett smidigt sätt istället för att gå igenom hela upphandlingsfasen och det spar både tid och pengar, säger Helen Olausson, VD på det kommunala fastighetsbolaget Årehus.

Det är kraftig tillväxt i kommunen, främst av familjer i barnafödande åldrar, och det är stort behov av nya förskolor. Merparten av förskolorna i Åre är kommunala och Årehus hyr ut till kommunal verksamhet.

– Man sparar åtminstone 6–12 månader på att jobba på det här sättet. Sen var det var det ett väldigt bra underlag, de har arbetat väldigt länge med både personalfrågor och tekniskt underlag – det är en väl genomförd upphandling.

Helen Olausson, VD Årehus.

– Det beror förstås på vilken tomt man har och hur detaljplanen ser ut vad som passar in, men vi har gjort ytterst marginella förändringar, vi har gått på den lösning som är framritad.

Vilka kommuner tror du kommer att nappa på konceptförskolorna?

– De mindre kommunerna har nog störst nytta av ramupphandlingen, de stora kommunerna kanske redan har en typförskola som de använder, säger Helen Olausson.