Leken först! Talarlista

Mimmi Beckman, parkenheten Örebro.

Titti Olsson SLU Movium och Ulrika Åkerlund, Boverket.

Talarlista

 • Peter Gray, professor i psykologi vid Boston college
 • Penny Wilson, playworker, Assemble studio i London
 • Raphaëlle Thiollier, projektledare och service deisgner Cours OASIS i Paris
 • Maria Eggertsen Teder, arkitekt och specialist på social hållbarhet vid Boverket
 • Sara Stiber, verksamhetsledare för Växtvärket, är utbildad barnkulturdesigner och har bland annat startat byggleken Guldängen i Malmö och driver projekt för barnvänlig stadsutveckling.
 • Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt på Borlänge kommun. Ordförande och grundare av Borlänge hemslöjdsförening. Ledamot i Dalarnas hemslöjdsförbund och Sveriges Arkitekters planakademi.
 • Mimmi Beckman, planerare på parkenheten i Örebros.
 • Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt och projektledare på Boverket
 • Thérèse Kristiansson, konstnärskollektivet MYCKET
 • Märit Jansson, docent i landskapsplanering vid SLU och har forskat om barns utemiljöer med fokus på barns perspektiv.
 • Ruben Wätte, konstnär
 • Jenny Berntsson, konstnär
 • Emma Simonsson, landskapsarkitekt URBIO
 • Emma Crawley, projektledare pedagogiska skolgårdar Västerås kommun
 • Daniel Berglind, docent i Global Health på Karolinska Institutet
 • Gustav Älgå, byggprojektledare parkenheten Örebro
 • Tanja van de Meulebrouck, arkitekt och samhällsvetare, Utbildningsförvaltningen i Stockholm
 • Magnus Carlberg, stadsträdgårdsmästare och parkchef i Örebro
 • Moderator: Titti Olsson, SLU Movium, chefredaktör Tidskriften STAD.