Mariana Brussoni risky play

Professor Mariana Brussoni.

Ta fram dina lekminnen!

Jag band ett hopprep i styret, och lekte att det var tyglar till stålhästen, sen cyklade jag och min kompis ut i skogen på smala stigar. Utan hjälm eller andra skydd. Det var svårt att hålla balansen och styra med hopprepstyglarna, men så kul.

Det var Mariana Brussoni, professor i utvecklingspsykologi och forskare på barns hälsa och välbefinnande, som fick mig att minnas leken i skogen. Hon inleder ofta sina föreläsningar med uppmaningen till de vuxna åhörarna att plocka fram sina bästa lekminnen. Testa själva! Nästa alltid har lekarna, som för mig, ägt rum utomhus och inte sällan har det inbegripit någon form av risktagande.

Vi leker för att lära och utvecklas fysiskt och kognitivt. Vuxenvärldens ökade fokus på säkerhet och trygghet i relation till barns lek begränsar deras möjligheter att utveckla färdigheter och motorik. Brussoni är en av flera forskare som intervjuas i dokumentären Livsviktig lek vilken belyser konsekvenserna av begränsade lekmiljöer och lekens betydelse. Hög tid för lekplatsrevolution?

Dokumentärfilmen Livsviktig lek (The power of play) Handlar om varför vi leker, varför det är viktigt och vilka effekterna kan bli av att inte få lov att tramsa runt. Se filmen här.