Illustratören Magnus Bard har på uppdrag av Arwidssonstiftelsen skapat ett verk särskilt för Olle Bengtzon-priset. Bard är mest känd för sina illustrationer i Dagen Nyheter vilka har kompletterat ledarsidan sedan 1998. Bard arbetar även med resereportage och bokillustrationer.

Vi är mycket glada för detta samarbete vilket gett oss en rasade bra bild som med schvung speglar Olle Bengtzons-anda och gärning. Verket ges årligen tillsammans med prissumman på 75 000 kr till den av juryn utsedda Olle Bengtzon-pristagaren.