Tillämpad stadsbyggnad på KTH Arkitekturskolan bjuder in till den årliga konferensen tillsammans med Arwidssonstiftelsen. Här kan du läsa programmet och registrera dig.

Foto: Åke E:son Lindman