Ny verksamhetschef för Arwidssonstiftelsen

Välkommen Kris Johnson-Jones som ny verksamhetschef för Arwidssonstiftelsen! Kris som de senaste två åren har ansvarat för stiftelsens kommunikation och projekt inom stadsplanering och folkhälsa tar nu över verksamhetsansvaret.

Foto: Jenny Gustafsson

Kris Johnson-Jones har en bakgrund som kulturjournalist och redaktör och har under många år fördjupat sig inom hållbar utveckling, framförallt med koppling till urbana frågor.

Kontakt:

Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen, e-post: kris.jones@arwidssonstiftelsen.se, tfn: 0709-856171