Ny rådgivare till Londons borgmästare

När Londons borgmästare Saadiq Khan i dag utser nya rådgivare till sin satsning Good Growth by Design är återigen en svensk arkitekt representerad. ”Det känns helt fantastiskt att få vara med och bidra i ett sådant sammanhang”, säger Rebecca Rubin.

Text: Kris Johnson-Jones

Vägen till rollen som design advocate började för flera år sedan när White arkitekter öppnade sitt kontor i London.

– Vi gjorde några event för att sprida arbetet med projektet Flickrum och då öppnades en kontakt och en dialog med Londons stadsbyggnadskontor kring jämställdhet och byggd miljö. De var intresserade av hur vi arbetat med normkreativ gestaltning och processer för hur man når dit, säger Rebecca Rubin.

I november 2021 fick Rebecca ett mail om att utlysningen för nya design advocates hade öppnat och med en uppmaning att söka rollen.

– Good Growth by Design är ett väldigt bra program som tar tillvara planeringen och den byggda miljöns potential att skapa bättre livsvillkor i hela staden. Vi kan ta hem nya idéer och arbetssätt till Sverige och Stockholm och vi kan bidra med jämställdhetsperspektivet, det blir ett utbyte som är otroligt värdefullt.

Nästa steg av programmet Good Growth by Design har fokus på återhämtningen efter Corona-pandemin och ska titta på de ojämlikheter som synliggjorts under pandemin och hur pandemin accelererat en omställning av hur staden används, vilket syns både på shoppinggator och i kontorsdistrikt.

Rebecca Rubin och de andra som utsetts till design advocates kommer att arbeta med kunskapsdelning, att göra handledningar och med design reviews av praktiska projekt.

– Just nu sitter vi till exempel och gör en struktur för arbetet kvinnors trygghet i det offentliga rummet. I arbetsgruppen är det flera MDAs som ger feedback på projekt och bidrar med referenser. Mycket av mötena kommer att ske digitalt men det kommer även att bli ett par resor om året till London. Det är ju alltid viktigt att vara i kontexten där kunskapen ska ta form.

Vad kommer du kunna ta med dig hem?

– Deras ramverk och deras implementeringslösningar, de är mer framsynta med vissa delar och har enklare att genomföra vissa saker. Till exempel jobbar planering och förvaltning väldigt nära. De är otroligt bra på inkludering och mångfaldsfrågor medan vi är bra på jämställdhet, det skapar en jättebra synergi och positiva spiraler. Det kan också bli ett bra sätt att lyfta arkitektkåren här hemma för projekt i London och att bjuda hit dem för olika samarbeten.

Även i den förra omgången valde borgmästare Saadiq Khan personer från Sverige att bli design advocates; White arkitekters tidigare VD Monica von Schmalensee och Dan Hill, Vinnovas tidigare chef för strategisk design.

– Hela grejen är att det är just Saadiq Khans projekt, att det är politiskt förankrat. Det är en jätteviktig aspekt i att få in kunskap från alla möjliga discipliner och inte fastna i omöjliga visioner utan vara förankrad i verkligheten, säger Rebecca Rubin.

Rebecca Rubin

Rebecca Rubin är arkitekt och stadsplanerare, med fokus på jämställdhet och normkreativ design. Efter många år på White Arkitekter, där hon bland annat arbetat med uppmärksammade projekt som ”Flickrum” och ”Barnbo”, delar Rebecca Rubin idag nu sin tid mellan undervisning på KTH Arkitekturskolan och Sveafastigheter, där hon är affärsutvecklare och chef för social hållbarhet.

Borgmästare Saadiq Khans Design Advocates

Good Growth by Design är Londons borgmästares program för att höja kvaliteten och öka delaktigheten i den byggda miljön. En grupp oberoende praktiker stärker arbetet och bidrar med kunskaper, erfarenheter och granskar pågående projekt.