Arwidsson Talks Podcast

Satsa på det gemensamma! Hur kan våra gemensamma platser bidra till skapa ett mer jämlikt samhälle, minska polariseringen och stärka civilsamhället? Den amerikanske sociologen Eric Klinenberg är huvudgäst och pratar om sin bok ”Palaces for the people” – om begrepp som social infrastructure, architecture of division och bonding and bridging capital och betydelsen av våra gemensamma platser – torgen, parkerna, biblioteken, simhallarna.
Sen dyker vi ned i simhallen. En byggnad som har mycket gemensamt med både krematoriet och teatern. Hur ser framtidens hållbara simhall ut? Hur ska vi få nya målgrupper att hitta hit? Varför har vi konst i simhallen? Gäster i avsnittet är Eric Klinenberg, arkitekterna Björn Thyberger, tidigare Erseus arkitekter och Maria Johansson, Liljewall Arkitekter samt konstnären Helena Byström. Programledare Veronica Hejdelind och Kris Johnson-Jones. Mer läsning, länkar och bilder från första avsnitet finns här.