Arwidsson Mail april 2020

Sandlåda, gungor och rutschbana eller en dunge med groddamm, stockar och lekskulpturer – hur ser en bra lekmiljö ut? Better a broken bone than a broken soul eller säkerheten framför allt? Vi spanar efter framtidens lekplatser och pratar med dem som vill påverka utvecklingen.

Varberga Örebro grön lek

Låghöjdsbana i Varberga.

Guldängen tar leken på allvar

Guldängens bygglek i Malmö är en bemannad lekpark med fokus på barns egen kreativitet. Konceptet var stort i Sverige innan 1980-talet men nu hoppas eldsjälarna på en återkomst. Projektledaren Sara Stiber berättar om föreningen Växtverket som står bakom byggleken och om sin egen väg till byggleksvärlden. Läs mer

Grönare lek i Örebro

Med konceptet lekotoper som förenar ekosystemtjänster med lekvärde, vill parkenheten i Örebro utveckla kunskapen om hur man anlägger gröna lekmiljöer. Läs mer

Aktion för barns kreativitet

Mats Eriksson Dunérs film Aktivering samtal handlar om konstnärsgruppen Aktion Samtal som gjorde stadsaktioner ur barns perspektiv på 1960- och 70-talen. Bygglek var ett av verktygen för barns kreativa utveckling. Filmen hade premiär på Tempo dokumentärfilmfestival i år, missa inte möjligheten att se den på av Omställningsbyråns facebook-event!

Riskier play for safer kids

Fysisk lek gör oss gladare, smartare och modigare! Dokumentären Livsviktig lek på UR Play handlar om vikten av att få ta risker i leken. Bland annat intervjuas kanadensiska professorn Mariana Brussoni. Läs mer

Plats för lekfull konst

Konstnärer anlitas allt oftare för att skapa lekmiljöer, lekskulpturer och lekredskap för barn. Vad kan konsten tillföra lekplatsen? Hur ser det nya lekmiljöerna ut? Vilken är konstnärernas roll för leken? Läs mer

Öppna för nya affärsmodeller

”Finns det anledning att se över våra affärsmodeller och sträva mot större diversitet inom arkitektföretagen?” Veronica Hejdelind skriver på Sveriges Arkitekter om behovet av mer diversifierade affärsmodeller i Corona-krisens spår. Läs mer

Barnvänligare London

Tät bebyggelse, dålig luftkvalitet och få öppna grönytor är bara några av Londons utmaningar för att skapa en barnvänligare stad för sina mer än två miljoner invånare under 18 år. Strategin “Making London Childfriendly” presenterar planen framåt: Läs mer