Läs med oss!

I vår bokcirkeln Arwidsson Reads läser vi tillsammans aktuella böcker som rör stadsutveckling, arkitektur och konst. Under semestern började vi läsa den amerikanske sociologen Eric Klinenbergs bok ”Palaces for the people – how social infrastructure can help fight inequality, polarization, and the decline of civic life”. Gå med i bokcirkelns facebook-grupp och ta del av diskussionen.