Arwidsson Mail juni 2020

“I wish to speak a word for Nature, for absolute Freedom and Wildness”, så inleder Henry David Thoreau sin klassiska essä Walking. Vi beger oss också Ut i det gröna och tittar på vad gröna miljöer i och kring staden kan betyda; för hälsan, för samhörigheten och för biodiversiteten. Vi besöker New York och Melbourne och tar en tur till 1800-talets svenska stadsparker.

Brooklyn Bridge Park i juni 2020.

From lockdown to protests

”In times like these, we need parks just as we need the love of friends and family”. I april skulle Arwidsson Talks tagit emot Michael Van Valkenburgh, landskapsarkitekten bakom bland annat Brooklyn Bridge Park. Vi fortsätter hålla kontakten och hoppas på en ny chans att få höra om hans arbete. Vi bad Michael om en lägesrapport från parkerna i New York City, och hans tankar om vad parkliv betyder. Läs mer

Som en gång varit äng…

Australiensiska konstnären Linda Tegg har låtit en äng blomma upp på Excersisplan framför ArkDes och Moderna Museet I Stockholm. Här berättar hon om sin fascination för ängsmarker och hur de belyser samspelet mellan människa och natur. Läs mer

Parkliv i historien

Att vi mår bra av att ha tillgång till gröna miljöer har vi vetat i hundratals år. Men hur har parker och parkliv förändrats genom historien? Det kan konsthistorikern Catharina Nolin allting om. Läs mer

Planering för artrikedom

Den svenska rödlistan uppdateras vart femte år och är en sammanställning av arters status och vilken risk de har att dö ut. Vi frågade Karin Ahrné på SLU Artbanken om hur vi bäst skyddar arter som lever i urbana miljöer. Läs mer

Evolution i ilfart

Samtidigt som livsmiljöer försvinner och arter dör ut när städerna brer ut sig frodas de djur och växter som lyckas anpassa sig till city life. Ekologen och evolutionsbiologen Menno Schilthuizen beskriver den snabba utvecklingen i de urbana ekosystemen och människans enorma påverkan på evolutionen. Läs mer

Bokcirkeln: Palaces for the people

Vad gör ett samhälle resilient mot kriser? Jo, öppna offentliga platser utan krav på konsumtion eller medlemskap. Sociologen Eric Klinenberg lyfter biblioteken som centrala i hela samhällsbygget i sin analys av behovet av social infrastruktur mot ensamhetsepidmin, segregation och politisk och ekonomisk ojämlikhet. Läs med oss du också! Gå med i bokcirkeln Arwidsson Reads.

Upptäck nya promenader

Gångstråk Stockholm är 51 promenadförslag i och runt Stockholm, alla med anslutning till kollektivtrafiken. Kartor och information hittar du här eller hämta en tryckt karta på Mäster Olofsgården i Gamla stan.