Arwidsson Mail

November 2021

Ramverk för social hållbarhet

Konsultbolaget Tyréns arbetar tillsammans med Skanska och Lunds kommun i en satsning på att ringa in hur man kan arbeta med att följa upp social hållbarhet i plan- och byggprocessen. Projektledaren Frida Franzén berättar om tankarna bakom och utmaningarna med projektet. Läs mer. 

Dags att sluta bygga?

Gäster i vårt senaste podcastavsnitt är Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm, Aina Rundgren, ansvarig för effektmätning i Örebro kommun, Stefan Molnar, doktorand på RISE och Ida-Maria Classon Frangos, författare till regeringsrapporten ”Den hala tvålen”. Läs mer om avsnittet och lyssna till exempel här!

Klimatdeklarationerna

Från 1 januari måste alla nya byggnader klimatdeklareras, här förklarar Boverket hur och varför det ska göras. Kravet på att göra klimatdeklarationerna är första steget i att begränsa utsläppen av växthusgaser i byggskedet, steg ett innebär bara en inventering, och kommer att följas av gränsvärden efterhand.

Taxonomi för investeringar

”Ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, som syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar”, så beskriver regeringen EU:s nya taxonomi i denna genomgång av taxonomin som är en bra start för alla oss som tycker det verkar lite krångligt!

Missa inte!

2 december samarbetar vi med Thordénstiftelsen och Leader Bohuslän under en heldag om innovativ landsbygdsutveckling och att ta tillvara lokalt engagemang. Det är fullbokat på plats på Cirkuskvarnen men du är välkommen att delta digitalt. Anmälan och program.

Sista chansen!

Olle Bengtzon priset på 75 000 kronor går till en journalist som granskat arkitektur och stadsplanering. Läs mer om priset och skicka in ansökan