Nominerade till Olle Bengtzon-priset i journalistik

Arwidssonstiftelsens journalistpris till Olle Bengtzons minne på 75 000 kr premierar folkbildande beskrivning och kritisk granskning av alla former av samhällsbyggande, stadsplanering och arkitektur, främst utifrån medborgarnas perspektiv. Tre reportrar nomineras härmed till Olle Bengtzon-priset 2023.

Att granska stadsbyggnadsfrågor innebär många lager av kunskaper och metoder. Juryn har valt ut tre artikelserier som visar på aktuella ämnen med stor brännkraft. De är alla tre exempel på gediget journalistiskt hantverk och stilistik som samtidigt tar läsaren i handen och erbjuder sammanhang och historik i frågorna – journalistik som gör skillnad och förändrar makten i våra lokalsamhällen.

Emma Arenius, Barometern

Som samhällsreporter på Barometern placerar sig Emma Arenius mitt i samtidens målkonflikter och låter de mångbottnade klimat- och miljöfrågorna ta fast form på en fysisk plats. Hon arbetar metodiskt och enträget och erbjuder artiklar där alla delar samverkar till en både pedagogisk och tilltalande allsidig belysning. Idéerna är raka och tydliga och kan inspirera till liknande arbete på många av landets lokalredaktioner.

Åsa Nilsson, Dagens samhälle

I Dagens samhälle samsas folkbildande kunskap med grävande artiklar i tunga ämnen som bostadsbrist, otrygghet och kommunernas ekonomiska rävsax. Reportern Åsa Nilsson fångar med sina nedslag på platser runt om i landet svåra frågor som otrygghet och utanförskap på ett pedagogiskt sätt och med stor närvaro. Så höjs kunskapen hos målgruppen beslutsfattare och tjänstepersoner, viktig kunskap som vi önskar kunde nå många fler.

Jonas Nyrén Sydsvenskan

I artikelserien om byggfusket i Kronetorpsstaden i Burlöv lägger Jonas Nyrén pusselbit till pusselbit till en helhet och en berättelse om missförhållanden och ansvarsutkrävning. Med stilistisk stringens och i ögonhöjd med både läsarna och de personer som medverkar skapas engagerande journalistik som belyser de vattenläckor och mögelangrepp som blir resultatet  när makthavare bollar ansvaret mellan sig. Med serien visar Jonas Nyrén hur Sydsvenskans metoder för grävande reportage fortsätter att utvecklas och förfinas i journalistik som gör skillnad.

Fr v. Emma Arenius, Åsa Nilsson och Jonas Nyrén.

Läs mer om priset och om tidigare vinnare här.