Olle Bengtzon-priset går till Emma Arenius

Reportern Emma Arenius från tidningen Barometern har tilldelats Arwidssonstiftelsens journalistpris på 75 000 kronor till Olle Bengtzons minne. Hon har på ett metodiskt och pedagogiskt sätt bevakat samhällsbyggnadsfrågor för läsarna i Kalmar med omnejd. Juryn ser Emma Arenius arbete som “en inspiration för många av landets lokalredaktioner”.

Emma Arenius på Barometern får Olle Bengtzon-priset 2023.

Den lokala bevakningen av stadsomvandling och byggprojekt har stor journalistisk och demokratisk betydelse enligt juryn för Olle Bengtzon-priset. Juryns motivering lyder:

“Som samhällsreporter på Barometern placerar sig Emma Arenius mitt i samtidens målkonflikter och låter de mångbottnade klimat- och miljöfrågorna ta fast form på en fysisk plats. Hon arbetar metodiskt och enträget och erbjuder artiklar där alla delar samverkar till en både pedagogisk och tilltalande allsidig belysning. Idéerna är raka och tydliga och kan inspirera till liknande arbete på många av landets lokalredaktioner.”

Emma Arenius har rapporterat om hur byggprojekt i Kalmar påverkar grönområden och biodiversitet, hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader hamnar mitt i debatten om stadens framtid och om snabbväxande stadsdelar som blivit otrygga barriärer.

Reportern tycker själv att det är väldigt givande att rapportera om hur staden utvecklas och om de målkonflikter som uppstår:

– Samhällsbyggande är ju någonting som berör oss alla. Det sker i en miljö som alla kan se, och som vi alla får tycka om. Det finns mycket prestige, mycket pengar i omlopp och det blir nästan alltid intressant för en journalist, säger Emma Arenius från tidningen Barometern.

Utöver Emma Arenius var även Åsa Nilsson från Dagens Samhälle och Jonas Nyrén från Sydsvenskan nominerade för Olle Bengtzon-priset 2023.

Juryns motivering lyder:

”Som samhällsreporter på Barometern placerar sig Emma Arenius mitt i samtidens målkonflikter och låter de mångbottnade klimat- och miljöfrågorna ta fast form på en fysisk plats. Hon arbetar metodiskt och enträget och erbjuder artiklar där alla delar samverkar till en både pedagogisk och tilltalande allsidig belysning. Idéerna är raka och tydliga och kan inspirera till liknande arbete på många av landets lokalredaktioner.”

Kontakt
Emma Arenius, reporter på tidningen Barometern
Tfn: 070-6699178, e-post: emma.arenius@barometern.se

Kris Johnson-Jones, kommunikationschef Arwidssonstiftelsen
Tfn: 0709-85 61 71, e-post: kris.jones@arwidssonstiftelsen.se