2019

Den 22 februari 2019 skulle den legendariske Expressen-journalisten Olle Bengtzon fyllt 100 år, vilket Arwidssonstiftelsen firade genom att dela ut det första Olle Bengtzon-priset. Priset 2019 tilldelades journalisterna Therese Thomasson och Eskil Fagerström på Sydsvenskan. De får priset för sin granskning av hur bostadshyror satts enligt den så kallade Malmömodellen som publicerades i en serie artiklar under 2018.  Pristagarna fick dela på prissumman 75 000 kronor. De förärades dessutom en illustration av Magnus Bard som gjorts särskilt för priset.

Juryns fullständiga motivering löd:

”I artikelserien granskar Therese Thomasson och Eskil Fagerström hyressättningsprinciperna i den s.k. Malmömodellen och blottlägger effekterna av när kommunen leker marknad. I Olle Bengtzons anda beskrivs vardagen när politiska beslut blir medborgarnas verklighet. Thomasson och Fagerström gör ett komplext ämne begripligt, engagerande och folkbildande. Rapporteringens omfattning och djup visar en målmedveten uthållighet från såväl redaktion som reportrar, som imponerat på juryn. Malmömodellens principer tillämpas även på andra orter, utan att till fullo vara utvärderad. Den lokala journalistiken i Malmö får därmed stor relevans för hela landet.”

Så fick fattiga i Malmö lika höga hyror som Stockholm

Så olika slår hyreshöjningarna i Malmö

Nybyggen ska lösa krisen men de är dyrast att bo i

Olle Bengtzon-prisets jury gav också Rebecka Kvint, Hallands Nyheter, ett hedersomnämnande för hennes folkbildande rapportering och granskning av stadsutveckling och byggande i Varberg:

”Kvints reportage visar hur avgörande kunskap och kännedom om kommunens stadsbyggnadsprocesser och beslut är för att ge medborgarna insikter. Hon skriver helt i Olle Bengtzons anda med pennans udd riktad uppåt mot makten och dess strukturer.”

Olle Bengtzon-priset delades i samband med ett seminarium som belyste relevans och nödvändighet av rapportering och granskning av stadsbyggnad, arkitektur och bostadsbyggande. Arwidssonstiftelsen bjöd in Chris Michael, redaktör på The Guardian sektion Cities att föreläsa. Journalisten Dan Hallemar höll ett uppskattat föredrag om Olle Bengtzons journalistiska gärning. Dagen avslutades med bubbel, tårta och mingel.