2022

9 mars 2022 delades det fjärde Olle Bengtzon-priset ut och gick denna gång till Karolina Önnebro på Länstidningen Södertälje.

Juryn har den här gången fokuserat på lokaljournalistikens viktiga betydelse för stadsplaneringen och den demokratiska processen.

Juryns motivering:

”Med uthållighet, engagemang och en genuin vilja att förstå, visar Karolina Önnebro hur Södertälje växer och utvecklas. Systematiskt och envetet utforskar hon Södertäljebornas livsmiljöer, förklarar hur processer och beslut hänger ihop och vem som bestämmer vad och varför. 

Det är ett självklart kommunalt fotarbete för en lokalreporter, men där Karolina Önnebro även fördjupar och vidareutbildar sig och tar med läsarna på sin kunskapsresa.

Att samma reporter får följa frågorna över lång tid visar mod och förtroende hos tidningen och insikt om den demokratistärkande insatsen i att systematiskt granska och bevaka stadsbyggnadsfrågorna.

Karolina Önnebros journalistik är pedagogisk, saklig och engagerande – helt i Olle Bengtzon anda.”

Artiklar av Karolina Önnebro hittar du här.

Juryn valde 2022 att även dela ut ett hedersomnämnande till Marcus Derland för hans artiklar i Hem och hyraom särskilda boenden för äldre.

Juryns motivering:

”Journalistik är ofta beroende av allmän statistik för att motivera och underbygga nyheters relevans. Ibland finns inte adekvat statistik att tillgå, vilket kan försvåra en trovärdig bevakning och i slutändan kanske innebära att vissa jobb aldrig blir gjorda. Att som journalist då inte ge sig, utan leta vidare efter offentlig statistik och dessutom finna den, trots att myndigheternas egen expertis inte visste att den fanns, det är anmärkningsvärt väl utfört hantverk och inspirerande för alla som letar efter vederhäftig statistik i allmänna databaser. Juryn vill därför ge ett speciellt hedersomnämnande till Marcus Derland för mycket gott arbete i samband med kartläggningen av boendekostnaderna på landets särskilda boenden.”

Pristagaren utsågs av en jury bestående av Sara Bengtzon, representant Olle Bengtzons familj, Kerstin Brunnberg, journalist, Kris Johnson-Jones, kommunikationschef Arwidssonstiftelsen, Jonas Nordling, chefredaktör Dagens Arena och Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren och mottagare av Sveriges Arkitekters kritikerpris 2015.

Olle Bengtzon-dagen

 

Olle Bengtzon-priset delades ut i samband med ett seminarium på Stadsmuseet i Stockholm om att journalistiskt bevaka stadsplanering, arkitektur och bostadsbyggande, med särskilt fokus på vad lokaljournalistien har för betydelse för samhällsplaneringen.

I en paneldiskussion om behovet av lokalbevakning med kvalitet inom samhällsbyggnadssektorn deltog Björn Häger, chefredaktör Avesta tidning, Gunnar Nygren, Tobias Olsson Sveriges arkitekter och Kris Johnson-Jones verksamhetschef Arwidssonstiftelsen.

Artiklar om priset:

https://www.sydsvenskan.se/2020-02-19/sydsvenskan-tar-hem-pris-for-andra-aret-i-rad

https://www.dagensarena.se/redaktionen/radda-bostadsratten/

http://www.publicistklubben.se/2020/02/21/after-work-med-pk-sodra-kvallsposten-horby-kinesiska-muren/