Olle Bengtzon-dagen

Fredagen 22 februari kl.14.30-17.30 i Årsta Folkets Hus 

Chris Michael, redaktör för The Guardians sektion Cities som bevakar stadsliv och urbana frågor ur ett globalt perspektiv, inleder firandet av den första Olle Bengtzon-pristagaren.

Program

Kl.14.30 Arwidssonstiftelsen hälsar välkomna. Veronica Hejdelind, verksamhetschef.

Kl.14.40 Vem var Olle Bengtzon? Dan Hallemar, journalist berättar.

Kl.15.00 Så jobbar The Guardian med succésajten Cities

År 2014 lanserade tidningen The Guardian sektionen ”Cities”, en nyhetsportal för global rapportering om stadsliv, och om framtiden för världens städer. Sajten innehåller längre reportage och analyser från hela världen samt kortare nyhetsinslag, grafik och video. Chefredaktören Chris Michael föreläser om hur Guardian jobbar med Cities, om uppdraget och målsättningarna. Vad kan vi lära oss? Vilka är de mest akuta frågorna för världens städer? Och varför är den här sortens journalistik viktig idag?

Kl. 15.40 Prisutdelning med motivering från juryn. 

Kl.16.00 Tårta, bubbel och mingel

Seminariet vänder sig till journalister, journaliststuderande och intresserad allmänhet. Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan är obligatorisk.

I samband med att Olle Bengtzon-priset delas ut arrangerar Arwidssonstiftelsen ett halvdagsseminarium med fokus på journalistik i Olle Bengtzons anda. Syftet är att belysa vikten av en rapporterande och granskande journalistik för utvecklingen av samhällsbyggande, stadsutveckling och arkitektur.

Olle Bengtzon-dagen