Olle Bengtzon-dagen

I samband med att Olle Bengtzon-priset delas ut arrangerar Arwidssonstiftelsen ett seminarium med fokus på journalistik i Olle Bengtzons anda. Syftet är att belysa vikten av en rapporterande och granskande journalistik för utvecklingen av samhällsbyggande, stadsutveckling och arkitektur.

Olle Bengtzon-dagen 2019 ägde rum den 22 februari.

Olle Bengtzon-dagen