Olle Bengtzon-dagen

Halvdagsseminarium med prisutdelning

I samband med att Olle Bengtzon-priset delas ut arrangerar Arwidssonstiftelsen ett halvdagsseminarium med fokus på journalistik i Olle Bengtzons anda. Syftet är att belysa vikten av en rapporterande och granskande journalistik för utvecklingen av samhällsbyggande, stadsutveckling och arkitektur.

Programmet presenteras här i december 2018.

Olle Bengtzon-dagen