Olle Bengtzon-dagen

I samband med att Olle Bengtzon-priset delas ut arrangerar Arwidssonstiftelsen ett halvdagsseminarium med fokus på journalistik i Olle Bengtzons anda. Syftet är att belysa vikten av en rapporterande och granskande journalistik för utvecklingen av samhällsbyggande, stadsutveckling och arkitektur.

Olle Bengtzondagen 2019 ägde rum den 22 februari. För information om nästa års Olle Bengtzon-dag följ Arwidssonstiftelsen på Facebook eller Insta alt. håll utkik på här på hemsidan för kommande information.

Olle Bengtzon-dagen