Pressmeddelande 2022-03-09

Juryn ger Marcus Derland Hem & Hyra ett särskilt hedersomnämnande 

Juryn för Arwidssonstiftelsen journalistpris till Olle Bengtzons minne vill särskilt lyfta fram Marcus Derlands viktiga och nyskapande granskning av kostnaderna för särskilda boenden för äldre.

Marcus Derland. Foto: Maria Rosenlöf.

Juryn för Olle Bengtzon-priset har i år valt att fokusera på lokaljournalistikens betydelse för stadsplaneringen, men vill ge ett speciellt hedersomnämnande till Marcus Derland för hans artiklar i Hem och hyra där han på ett kreativt sätt använt statistik och fått stort genomslag och effekt i debatten.

”Journalistik är ofta beroende av allmän statistik för att motivera och underbygga nyheters relevans. Ibland finns inte adekvat statistik att tillgå, vilket kan försvåra en trovärdig bevakning och i slutändan kanske innebära att vissa jobb aldrig blir gjorda. Att som journalist då inte ge sig, utan leta vidare efter offentlig statistik och dessutom finna den, trots att myndigheternas egen expertis inte visste att den fanns, det är anmärkningsvärt väl utfört hantverk och inspirerande för alla som letar efter vederhäftig statistik i allmänna databaser. Juryn vill därför ge ett speciellt hedersomnämnande till Marcus Derland för mycket gott arbete i samband med kartläggningen av boendekostnaderna på landets särskilda boenden.”

Olle Bengtzon var samhällsreporter på Expressen under1950–1980-talen. Hans artiklar som belyste stadsomvandling, bostadsbyggande och infrastrukturprojekt utifrån medborgarens perspektiv fick stort genomslag i debatten.

Olle Bengtzon-prisets jury består av Sara Bengtzon, Olle Bengtzons familj, Kerstin Brunnberg, journalist, Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen, Jonas Nordling, chefredaktör Dagens Arena och Sara Meidell, kulturredaktör Västerbottens Kuriren, och mottagare av Sveriges Arkitekters kritikerpris 2015.