Pressmeddelande 2022-03-09

Karolina Önnebro får Olle Bengtzon-priset 2022 

Arwidssonstiftelsen journalistpris på 75 000 kronor till Olle Bengtzons minne går till Karolina Önnebro på Länstidningen Södertälje, för hennes gedigna arbete med att granska och beskriva stadsbyggnadsfrågorna och deras betydelse för Södertäljeborna.

Karolina Önnebro. Foto: Maria Rosenlöf.

Juryn för Olle Bengtzon-priset har i år fokuserat på lokaljournalistikens viktiga betydelse för stadsplaneringen och den demokratiska processen, juryns motivering lyder:

”Med uthållighet, engagemang och en genuin vilja att förstå, visar Karolina Önnebro hur Södertälje växer och utvecklas. Systematiskt och envetet utforskar hon Södertäljebornas livsmiljöer, förklarar hur processer och beslut hänger ihop och vem som bestämmer vad och varför. 

Det är ett självklart kommunalt fotarbete för en lokalreporter, men där Karolina Önnebro även fördjupar och vidareutbildar sig och tar med läsarna på sin kunskapsresa.

Att samma reporter får följa frågorna över lång tid visar mod och förtroende hos tidningen och insikt om den demokratistärkande insatsen i att systematiskt granska och bevaka stadsbyggnadsfrågorna.

Karolina Önnebros journalistik är pedagogisk, saklig och engagerande – helt i Olle Bengtzon anda.”

Olle Bengtzon var samhällsreporter på Expressen under1950–1980-talen. Hans artiklar som belyste stadsomvandling, bostadsbyggande och infrastrukturprojekt utifrån medborgarens perspektiv fick stort genomslag i debatten.

Olle Bengtzon-priset ges till en journalist, eller grupp som samarbetar journalistiskt, som i likhet med Olle Bengtzon beskrivit, granskat och ökat intresset hos allmänheten för samhällsbyggnad och dess konsekvenser. Prissumman är 75 000 kr och delas ut årligen.

Priset delades ut första gången 22 februari 2019, dagen Olle skulle fyllt 100 år.

Pristagaren utses av en jury som består av Sara Bengtzon, Olle Bengtzons familj, Kerstin Brunnberg, journalist, Kris Johnson-Jones, verksamhetschef Arwidssonstiftelsen, Jonas Nordling, chefredaktör Dagens Arena och Sara Meidell, kulturredaktör Västerbottens Kuriren, och mottagare av Sveriges Arkitekters kritikerpris 2015.