Kris Johnson-Jones

Kris Johnson-Jones är stiftelsens verksamhetschef. Hon har en bakgrund som kulturjournalist och redaktör och har under många år fördjupat sig inom hållbar utveckling, framförallt med koppling till urbana frågor.

Kris Johnson-Jones, foto: Jenny Gustafsson