bad i La Villette kanalen.

Ungdomar svalkar sig i La Villette-kanalen i Paris, när temperaturen i juni 2020 gick upp till 34°C. Foto: Kiran Ridley/Getty Images.

Grön omvandling i Paris

I slutet av juni valdes Paris borgmästare Anne Hidalgo om för ytterligare en mandatperiod. Hon driver en grön omvandling av den franska huvudstaden som visar vägen till en verkligt hållbar stadsutveckling.

Anne Hidalgo

Paris borgmästare Anne Hidalgo, Parti socialiste. Foto: Getty Images

När en extrem värmebölja ännu en gång drar över Europa påminns vi om vad gröna platser betyder i städerna för skugga och svalka. I Paris har värmeböljan, la canicule, blivit ett återkommande hot och tvånget att bära munskydd gör det inte lättare för parisarna att hantera hettan den här sommaren. Men borgmästaren Anne Hidalgo driver på för en utveckling som både förbättrar folkhälsan och bromsar klimateffekterna.

För bara något decennium sedan syntes inte en enda cyklist vare sig på Paris boulevarder eller trånga kvartersgator. Att bada i någon av stadens kanaler var strängt förbjudet och att man skulle kunna jogga, strosa och låta barn cykla längs flodens tungt trafikerade norra strand gick inte ens att föreställa sig. Idag har Paris 700 km cykelbana, körfältet längs med Seine är ett populärt rekreationsstråk och sedan några år kan man bada i Canal de l’Ourcq i Parc de la Villette.

Den gröna omvandling som nu sker i Paris är på många sätt häpnadsväckande. Arbetet leds av stadens första kvinnliga borgmästare Anne Hidalgo, som nyligen omvaldes på en valplattform som bland annat lovar att ta bort 60 000 parkeringsplatser (över 70 procent av stadens gatuparkeringar) och ersätta dom med 230 bilfria gator, bredda 150 trottoarer och låta 20 stadsgator designas för att uppmuntra barn till lek och fysisk aktivitet. Samtidigt byggs kollektivtrafiken ut. Med dessa åtgärder vänds den så kallade trafikmaktordningen i Paris från att prioritera biltrafik till att gynna cykel- och gång samtidigt – och det har varit Hidalgos politiska hävstång – förbättras stadens usla luftkvalitet. Hidalgo lovar även att plantera 170 000 nya träd och skapa 4 nya stadsparker i innerstaden. Den här förgröningen, planerna på två nya urbana bad i Canal de Saint Martin respektive Seine, och de tusentals nya dricksvattenfontäner som placeras i stadsrummet är även nödvändiga åtgärder för att möta de extrema värmeböljor som drabbar staden.

Kanske är det för att effekterna av klimatkrisen varit så märkbara här som väljarna röstat för dessa relativt radikala politiska åtgärder. Hidalgo fick utstå hån och hot från billobbyn när hon begränsade biltrafiken i innerstaden under sin förra mandatperiod, men hon stod på sig och tar nu alltså ytterligare steg. Alla Parisbor uppskattar så klart inte att staden förändras och den begränsade framkomlighet som ombyggnationer och avstängda gator skapar, men tillräckligt många ser nu fördelarna med en förbättrad folkhälsa och ökad livskvalitet.

Effekterna av politiken syns även på andra områden, till exempel ligger Paris i framkant när det gäller hållbart byggande. 2014, i början av Hidalgos första mandatperiod, lanserades projektet Réinventer Paris – en öppen arkitekttävling på tjugotre tomter ägda av staden med högt ställda krav på innovation och hållbarhet. Flera av världens främsta arkitekter lämnade in projektidéer som stakade ut riktningen för framtidens byggande och design. Grönska och odlingar på tak och balkonger, ökad användning av förnybar energi och trä som byggmaterial samt fokus på offentliga platser och bilfria stråk dominerade i projektförslagen varav flera nu realiseras. Erfarenheterna från Réinventer Paris kunde staden ta med sig i planering av infrastrukturen till OS, som äger rum här år 2024. Uppförandet av OS-byn i Seine-Saint-Denis har nu påbörjats. Efter spelen ska den med mindre anpassningar bli en ny stadsdel – inget rivs, allt tas till vara. Och istället för att bygga en ny OS-arena anpassas en redan befintlig anläggning.

Hidalgo visar med sin valplattform vad en grön politik kan åstadkomma på relativt kort tid och att det går att få väljarna med sig. Och även om vi ser liknande initiativ, i andra städer, särskilt när det gäller att minska biltrafiken, imponerar handlingskraften och tydligheten i den parisiska visionen. Upplevelsen av Paris förändras på ett sätt som vi inte sett sedan Haussmann rev och gjorde plats för boulevarderna. När vi äntligen får åka till Paris nästa gång gäller det att packa både cykelhjälm och badkläder.