Gatan

Vi ger oss ut i gatuvimlet och undersöker gatuprotester, gatukultur och knäckta fasader. Kan ett myllrande gatuliv bidra till ökad sammanhållning? Hur skapar man en gata som människor gillar att vara på? Hur påverkar arkitekturen hur snabbt eller långsamt man rör sig? Gäster i avsnittet: Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad, Johanna Melin, journalist, Katarina Grundsell, arkitekt och Tobias Barenthin Lindblad, expert på gatukultur.

Gäster i programmet

Ann Legeby KTH Arkitekturskolan

Ann Legeby

Ann Legeby innehar sedan 2018 Arwidssonprofessuren i Tillämpad stadsbyggnad på KTH. Legebys forskning handlar om stadsbyggnad med fokus på den social hållbarhet. Många av forskningsprojekten bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra offentliga aktörer.

 

Johanna Melén

Johanna Melén är journalist på Sveriges Radio. ”Mina ryska vänner, en berättelse om Putins Ryssland” (Natur & Kultur) är hennes första bok.

twitter: @jmelen

Katarina Grundsell

Katarina Grundsell är arkitekt och en av grundarna till Marge arkitekter. Hon var ansvarig arkitekt i omdaningen av kvarteret Hästskon, i centrala Stockholm där Malmskillnadsgatan var en del.

Insta: @margearkitekter

Tobias Barenthin Lindblad

Tobias Barenthin Lindblad (f 1973), är författare och redaktör på det svenska förlaget Dokument Press, specialiserat på utgivning av böcker om urban kultur. Han målade graffiti som tonåring och var 1992 med och startade graffititidskriften UP som gavs ut till 2012. På Dokument Press arbetar han också som konsult för frågor om gatukonst och projektleder utställningar och event med kopplingar till gatukonst. Tobias föreläser och leder kurser om graffiti, gatukonst, urbanitet och rätten till den offentliga platsen sedan 1996.

Lästips, böcker som vi pratar om i avsnittet:

Nikolaj Gogol, Petersburgnoveller (Modernista)

Jane Jacobs ”The death and life of great american cities” (Penguin Random House)

Rebecca Solnit ”Wanderlust, att gå till fots” (Daidalos)

#Birgitta Dahl

Alltid relevant aldrig bekväm! S-politikern och före detta talmannen Birgitta Dahl inspirerar oss ständigt, för sina insatser för jämlika livsvillkor och lagstiftning inom miljöområdet.

I varje avsnitt hyllar vi någon som arbetar i hennes anda. Den här gången är det Paris borgmästare Anne Hidalgo som bestämt sig för att göra Paris till en grönare och mindre bilberoende stad. Läs till exempel om projektet där Champs Elysées ska göras om en till en stadspark. #birgittadahl

Anne Hildago, borgmästare i Paris.