Lekplatsen

Gungor, klätterställning, rutschkana och en sandlåda definierar vår tids lekplats. Men vad är en bra lekplats? Ska den designas utifrån det forskningen menar är bäst för barnen eller för att minimera risken att de skadar sig. Är det dags för en lekplatsrevolution? Hur påverkar den allt mer tätbebyggda staden barnens lek och rörelse? Hur mycket styr vår oro för barnens säkerhet lekplatsens design? I det här avsnittet undersöker vi lekplatsen som en offentlig plats där vi möts både barn och vuxna. Lär dig mer om äkta lek, deep play, närlekplatser och play workers och varför vi företagen som gör lekplatsutrustning har så mycket att säga till om.

Gäster i avsnittet är Asbjørn Flemmen tidigare professor i idrott och biologi på högskolan i Volda i Norge, Amica Dall grundare av arkitektkollektivet Assemble i London och Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor.

Gäster i programmet

Asbjørn Flemmen

Lekexperten Asbjørn Flemmen har forskat på Högskolan i Volda i Norge med biologi och idrott som sina forskningsområden. Han skriver och debatterar frågan om rätten fri lek och skapar egna lekmiljöer som till exempel Tarzandjungeln i Varbergaskogen i Örebro.

Mimmi Beckman visar Tarzandjungeln.

Amica Dall

Medgrundare av arkitektkollektivet Assemble som arbetar i gränslandet mellan konst, design och arkitektur. Assemble har arbetat med lek bland annat på Baltic Street Adventure Playground i Glasgow, på Play KX vid Kings Cross i London och i forskningsprojektet ”The voice of children” som Amica Dall leder. 2015 vann Assemble Turner priset.

twitter: @Assemblestudio @playKX

Emelie Brunge

Landskapsarkitekten Emelie Brunge arbetar på Nyréns arkitekter i Stockholm och har ett stort engagemang för barns lekmiljöer.

Insta: @NyrensArk

Lästips, böcker som vi pratar om i avsnittet:

Peter Gray, ”Free to learn”.

#Birgitta Dahl

Alltid relevant aldrig bekväm! S-politikern och före detta talmannen Birgitta Dahl inspirerar oss ständigt, för sina insatser för jämlika livsvillkor och lagstiftning inom miljöområdet.

I varje avsnitt hyllar vi någon som arbetar i hennes anda. Den här gången är det Mimmi Beckman som är planerare på parkenheten i Örebro och leder arbetet med lekotoper – lekplatser i naturmiljö med hög kvalitet och högt lekvärde. Läs vår artikel om Mimmis Beckmans arbete här. #birgittadahl

Mimmi Beckman Örebro