Parken

Vi dyker in bland buskar, planteringar och parkmöbler för att undersöka parken som mötesplats. Vi frågar oss bland annat hur den svenska parken mår, om våra städer nu håller på att bli mer gröna och om dagens parker fortfarande tillåter lite prassel i buskarna? Städernas stad, Paris, genomgår nu en radikal grön förvandling som inspirerar med sin storskalighet och omfattning. Hur är den möjlig? Hur har de råd och hur vågar de? Vi ringer upp en av de ansvariga för omvandlingen, Marion Waller, som arbetar för borgmästaren Anne Hidalgo för att prata om vad som händer när hållbar stadsplanering blir verklighet. Sätt i lurarna bred ut picknick-filten, paxa en parkbänk eller promenera längs grusade parkvägar och lyssna!

Gäster i avsnittet är My Lekberg Hellström, landskapsarkitekt på 02 landskap i Göteborg, Marion Waller, rådgivare till Paris borgmästare Anne Hildalgo och Arne Nilsson, författare och docent i sociologi.

Gäster i programmet

My Lekberg Hellström

My Lekberg Hellström är landskapsarkitekt på 02Landskap i Göteborg. Kontoret fick år 2020 Sveriges Arkitekters landskapsarkitekturpris för parken Paradiset i Linköping. My egna paradis är hennes kolonilott, en rofylld och kreativplats som ger glädje och gemenskap.

Paradiset i Vallastaden i Linköping.

 

Marion Waller.

Marion Waller

Rådgivare till Paris borgmästare Anne Hidalgo i frågor som rör arkitektur, stadsbyggnad och kulturarv. Författare till boken ”Artefacts naturels – nature, reparation, responsabilité” (Eclat).

twitter: @MarionWaller

Foto: Anna Carin Isaksson

Arne Nilsson

Arne Nilsson är författare och docent i sociologi, i många år verksam på institutionen för genusvetenskap på Göteborgs universitet. I två stora studier har han skrivit om homosexuellt liv i staden under en stor del av 1900-talet. ”Såna” & ”riktiga karlar” – om manlig homosexualitet i Göteborg decennierna kring andra världskriget” (Alfabeta), och ”En annan stad, kvinnligt och manligt homoliv 1950-1980” (Anamma) tillsammans med Margareta Lindholm.

Arne Nilsson har även gett ut den självbiografiska ”Bög i folkhemmet – en memoar” (Bokförlaget Atlas).

#Birgitta Dahl

Alltid relevant aldrig bekväm! S-politikern och före detta talmannen Birgitta Dahl inspirerar oss ständigt, för sina insatser för jämlika livsvillkor och lagstiftning inom miljöområdet.

I varje avsnitt hyllar vi någon som arbetar i hennes anda. Den här gången är det Catharina Nolin som är professor i konstvetenskap på Stockholms universitet och som studerat våra parker och trädgårdar genom historien och särskilt lyft fram kvinnliga lanskapsarkitetker. Läs vår intervju med Catharina Nolin här #birgittadahl

”Jag tycker att det är konstigt att man inte kan ta till sig den äldre forskningen som visar att gröna miljöer påverkar hälsan positivt. Det finns ju evidens sedan lång tid tillbaka!” säger konsthistorikern Catharina Nolin som forskar på offentliga parker.